Woning aan Beuckenswijkstraat 38
huisnummer voor 1953 was 70Stjelp boerderij van de fam. Deinum 1910 gebouwd.
foto 1945.
Hiervoor stond er een kleine woning (al in 1832)
   

Bewoners; kadaster 1832, legger Balk 215, perceel C177.
Huis met erf en is eigendom van,
Constantina Johanna Rengers.

Gerben H Mulder en Fettje Eiles Huitema     1880 -
Gerben geboren te Nijega HON,  14 febr.1887 te Sondel
Fettje geboren 1 juli 1813 te Follega, .... te Sondel
12 mei 1839 getrouwd te Gaasterland.

Teunis T Pietersma en Hiltsje Gerbens Mulder
Theunis geboren 7 maart 1857 te Balk, .....
Hiltsje geboren 1852 te Sondel, 3 aug. 1887 te Sondel
9 februari getrouwd 1883 te Gaasterland

Eile G Mulder en Grietje E de Koe        -1890
Eile geboren 24 sept.1844 te Sondel, 11 mei 1918 te Nijemirdum
Grietje geboren 5 maart 1852 te Nijemirdum, 27 april 1932 te .... Hemelum.
18 mei 1876 getrouwd te Gaasterland
Eile was werkman.

Douwe Boersma en Neeltje Falkena               - 1891
Douwe  geboren 6 mei 1869 te Nijemirdum, 6 mei 1940
Neeltje geboren 6 april 1868 te Sondel, ...
29 augustus 1890 getrouwd te  Lemsterland
Douwe Boersma was werkman.

Stjelpboerderij; bouwvergunning verleend op 23 febr. 1910.
Bouwer en ontwerper is H. Visser te Oudemirdum.

Frans Pieter Deinum en Sietske Dijkstra 1891 - 1925
Frans geboren 13 dec. 1844 te Tacozijl, 17 sept. 1925 te Sondel
Sietske  geboren 26 jan. 1840 te Workum, 13 febr. 1913 te Sondel
Frans Deinum is werkman/dagloner te Oudega.

Frans Pieter zijn oomzegger Pieter Klaas Deinum gaat in 1891 vanuit het Heidenschap mee naar Sondel, om bij hun te wonen en opgevoed te worden. Zijn moeder is overleden in 1885.

Pieter Deinum en Geeske vd Zee 1925 - 1965
Pieter geboren 8 dec 1885 te it Heidenschap, 15 juli 1934 te Sondel
Geeske geboren 16 juli 1885 te Nijemirdum, 20 april 1912 te Nijemirdum.
20 mei 1911 getrouwd te Gaasterland
Pieter is veehouder

Pieter Deinum hertrouwd met Joukje Aukema
Joukje geboren 13 maart 1891 te Wijckel, 3 maart 1966 te Sneek (Z)

Bate Deinum en Eeuwk de Boer   1965 - 2001
Bate geboren 12 mei 1927 te Sondel, 13 maart 1987 te Sneek (Z)
Eeuwk geboren 3 april 1927 te Koudum
21 december 1955 te Koudum
Bate was veehouder, in de 80er jaren is er een ligboxstal aan de Sondelerleane gezet.

Diederik Deinum en Christen ..   2001 -
Melkmachinemonteur
 

4 febr. 1891 koopt Frans Pieter Deinum te Oudega (H.O.N.) in Sondel een huis, erf en weiland, totaal ter grootte van een goeie vijf hectare van Jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen.

1891 en1894 koop Frans Pieter nog een aantal percelen weiland volgens koopachte.
Pieter Deinum koopt volgens koopacten in 1907 en 1918 ook een aantal percelen weiland.


Pieter Deinum met zijn tweede vrouw Joukje Aukema en kinderen.


In 1943 kwamen inwoners van Amsterdam  onderduiken in Sondel.
Dit waren
Hans en Wim de Baas alias Piet en Paul Dijkstra voor de boerderij van de Fam. Deinum.           
   
Riedo.nl
mmv:  Feike Samplonius