Woning aan de Beuckenswijkstraat 19
huisnummer voor 1953 was Nijemirdum 45 en daarvoor 1b (1890-1900)


Siemen en Ruurdsje vd Goot met de twee kinderen,
Durkje en Otte.  Foto begin 1930
Bewoners;  Kadaster 1832, legger Balk 215 perceel D138 is weiland en eigendom van:

Constantina Johanna Rengers

eerste bwoners..
Jan Aukema en Romkje Rottiné 1890-
Jan * 29 maart 1859 te Wijckel, † ?
Romkje * 27 januari 1859 te Lemmer, †  ?
Getrouwd 21 februari 1884 te Gaasterland
Jan is van beroep koopman.

Siemen en Ruurdje van der Goot-Tuinier
Siemen * 7 maart 1901 te ?, † 16 september 1986 te Balk
Ruurdje * 3 december 1901 te
?, 2 januari 1996 te Sneek
Siemen is veehouder.

Op 31 mei 1937 word bij de Gemeente een aanvraag ingediend voor een hooibergplaats.

In 1953 is de koeienstal er naast gebouwd.


Durk en Tiertsje de Haan     - 1985
Durk is veehouder

Jappie en Froukje vd Goot  1985 -

 


Siemen haalt drie weiden hooi op, Arbeider Age zit al.


Durk de Haan