Woning aan de Beuckenswijkstraat 32
huisnummer voor 1953 was Sondel 73

Bewoners; kadaster 1832, legger Balk 252 perceel C179 is weiland en eigendom van:

Onco van Swinderen

In 1921 is door aannemer Harmen Egges van der Veer een woning voor Fokke Bouwsma gebouwd.
In de aanbouw van de woning had Fokke een paardenstal.

Fokke en Roelofke Bouwsma-de Jong 1921 -
Fokke * 23 april 1869 te Hemelum Oldeferd, ?
Roelofke * 11 mei 1868 te Sondel, 2 mei 1926 te Sondel
24 november 1894 getrouwd te Gaasterland
Fokke had een winkeltje aan huis.

Jelte Pieters Scholtanus en Jantsje de Vries       - 1979
Jelte * 30 maart 1898 te Sondel, 29 augustus 1979 te Sondel
Jantsje *
augustus 1941 getrouwd
Jelte is arbeider, huurt een bosperceel om te verwerken.


Rein en Pieteke Flapper-Rijpkema  1979 -
Rein is drukker
Pieteke  is baakster

 


Jelte en Jantsje Scholtanus