Woning aan de Jac. Boomsmastraat 5

huisnummer van voor 1953 was Sondel 94
  

 

 

 

 

Boerderij gebouwd 1550
Later weer herbouwd.
Voorhuis met melkkelder begin 1800 gebouwd.

Bewoners;  Kadaster 1832, legger Balk 252 perceel C37 is gebouw en erf en eigendom van:
Onco van Swinderen en mede E.
 

 

Otte Bruinsma en Lijsbert Annes Bajema
Otte, 18 okt. 1860  te Warns geboren, zoon van Sybrand Gerrits Bruinsma en Aag Gerbens Woudstra.
Lijsbert  22 mei 1861 te Warns geboren, dochter van Anne Roelofs Bajema en Klaaske Jacobs Hollander
Ze zijn op 8 mei 1885 getrouwd in Hemelum-Oldefurd.

Veehouder Bruinsma woonde in 1890 in Sondel op de boerderij.
Hij had een 26 koeien, 8 pinken en 8 klaveren en een 30 ha grasland.


Wiebe de Vries en Cornelia de Vries ....  - 1995
Wiebe, geb. 19 jan. 1909 te

Harry en Anneke Bootsma   1996 -  2016