Woning aan de Jac. boomsmastraat 2
huisnummer voor 1953 was Sondel 45

       

Jan en Boukje Visser
Bewoners; kadaster 1832, legger Balk 61 perceel C198 is huis en erf en eigendom van de Hervormde diaconie
Hier woonden achtereenvolgens:

Jan en Boukje Visser. Jan had de bijnaam van Jan Scheer, daar hij barbier was.
Ook was hij omroeper en voorzinger in de kerk en koster.
Wouter en Janne Kraak    ,van 1947 tot 1970
Foppe en Lolkje Heeres

 

       

Arbeidershuisje aan de Sitadel, op de achtergrond Wouter Kraak
Dit huisje bestond al in 1832 en was toen destijds van de Diaconij van de Hervormde kerk te Sondel.

Dit huisje word door Wouter Kraak voor Fl. 2800,- gekocht.