Woning aan de Jac. Boomsmastraat 10
huisnummer van voor 1953 was 41

           


Klaas en Ypk Beuckens

Hier woonden achtereen volgens vanaf 1907

Klaas en Ypk Beuckens-van der Fear  (van 1907 tot 1910) (huurder)
Pieter en Lena Boomsma
Jelle en Jantsje Bangma
Appie Boomsma
Klaas en Akke Boonstra
Henk en Ineke Kramer

 

           


40er jaren, naast de automobiel de winkel centra

  Op 7 december 1910, koopt Pieter Jan Boomsma (geboren te Lemmer op 21 september 1882)  in Sondel een huis, een pakhuis en erf voor 3000,00 gulden van Egge Harmens van der Veer.
   
   


60er jaren, links het winkel centra, te lezen
boven de ramen


Rekening van Boomsma voor D. de Vries,
met de belastingzegel.
       
 


winkelier Appie Boomsma in de deuropening,
60-70er  jaren.