Woning aan de Jac. Boomsmastraat 62
huisnummer voor 1953 was Sondel 11

         

Kaart van Hisgis 1832
Bewoners; kadaster 1832, legger Balk 215 perceel C66 is huis en erf en eigendom van: (alsmede omliggende weilanden)
Constantina Johanna Rengers
Later is haar bezit overgegaan naar
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen

Hier woonden achtereenvolgens vanaf 1832:

Johannes Ages vd Meer   ca. 1825 - 1829
Johannes Ages geboren 6 jan 1774 te Sondel, 7 juni 1848 te Gaasterland
Johannes is veehouder. Age, een familielid is hier ook veehouder.
Johannes is niet getrouwd.
Feike Siegers Falkena en Eeuw Roelofs Bouwstra 1829 - 1858
Feike geboren 7 dec. 1781 te Mirns, 1 jan. 1863 te Sondel
Eeuw geboren 30 mei 1778 te Koudum, 7 sept 1858 te Sondel
13 mei 1804 getrouwd te Hemelum
Feike is hier veehouder tot aan zijn dood.

Boerderij 1913
Sieger Feikes Falkena en Stijntje Hendriks Harmensma 1858 - 1883
Sieger geboren 15 sept. 1812 te Mirns, 27 dec. 1883 te Gaasterland
Stijntje geboren   23 febr. 1819 te Sondel, 29 april 1870 te Gaasterland
12 februari 1837 getrouwd te Gaasterland
Sieger is veehouder
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma
 Koopakte
 Betreft de verkoop van een zathe en landen te Sondel en Wijckel
 en Ruigahuizen, totaal 84 hectare.
 koopsom fl. 45.500
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Marten Brants van der Goot te Wijckel, koper

 Bron:
 Toegangsnr.  : 26
 Inventarisnr.: 7063
 Repertoirenr.: 6 d.d. 13 januari 1890
Pieter Ulkes Otter en Anna Gerlofs Sietsma 1883 - 1885
Pieter geboren 5 jan. 1861 te Nijemirdum, 26 mei 1899 te Nijemirdum
Anna geboren 5 febr. 1860 te Nijemirdum, 17 okt. 1925 te Nijemirdum
16 mei 1889 getrouwd te Gaasterland
Pieter is veehouder en op 38 jarige leeftijd overleden.
Feike Siegers Falkena en Wiepk T Beuckens  1885 - 1890
Feike geboren 23 dec. 1846 te Sondel, 6 dec. 1902 te Gaasterland
Wiepk geboren 17 maart 1849 te Gaasterland, 17 jan. 1922 te Gaasterland
20 mei 1880 getrouwd te Gaasterland
Feike is veehouder
Marten Brants vd Goot en Durkje de Koe 1890 - 1916
1913, verbouwing aan de boerderij van een uitbouw met balkon aan de zuidwestzijde. Marten geboren 2 aug. 1838 te Balk, 24 sept. 1914 te Wijckel
Durkje geboren 4 sept 1846 te Elahuizen, 23 mei 1881 te Wijckel
7 mei 1868 getouwd te Gaasterland
Marten Brants staat te boek als landbouwer.

 

 Drie van de kinderen van Marten en Durkje worden eigenaar;
 Brant, Melle en Jeltsje.
 Brant blijft in Sondel op de boerderij en Melle en Grietsje gaan
 in Wijckel op de ouderlijke boerderij wonen.
 Brant heeft ook bouwland/ experimenteerde met o.a
 bemesting/ bespuiting  (1907) en bouwzaden op de
 
bouwpleats.


 In mei 1916 wisselen de twee broers Brant en Melle van
 boerderij.

 Bij al deze veehouders hebben vele arbeiders, feinten en
 fammen gewerkt. In de landbouwcrisis van 1880-1889
 stonden weinig arbeiders te boek.

 

   

Melle M vd Goot en  Grietsje J vd Gaast 1916 - 1945

Melle geboren 27 jan. 1871 te Sondel, 5 juli 1957 te Wijckel
Grietsje geboren24 aug 1877 te Tjerkgaast, 18 sept. 1959 te Sneek
9 mei 1901 getrouwd te Wymbritseradeel
Melle is veehouder. 
Marten M vd Goot en  Sietske Brouwer 1945 - 1970
Marten geboren 12 jan. 1905 te Wijckel, 20 mei 1977 te Sondel
Sietske geboren  ..                 te Oudeschoot, 30 juni 1995 te Sondel
Getrouwd
Marten is veehouder
Melle M vd Goot en Froukje vd Bij    1970 - 2014
Melle is veehouder
Wander Boonstra en Ulkje vd Goot   2014 -

Melle Marten en Grietsje vd Goot-vd Gaast
Wander is veehouder
 
Boerderij rond 1910 van fam. vd Goot
       
    Riedo.nl
mmv: Feike Samplonius