Woning aan de Delbuursterwei 19
 

       Fam. Gerrit en Arendje Jongsma voor hun huis.
met hun vier kinderen

Vanaf 1912 werd het huisje bewoond door;

Gerrit en Arendje Jongsma-Jongsma
1960 kocht Harmen Thibaudier het huisje en
verkocht dit door aan advocaat Dekker uit Den Haag.
Deze woonde hier tot 1969.
Een echtpaar uit het Westen hebben er na enkele jaren gewoond.
In 1972 is het huisje aangekocht door Dick Walda.

 

 

 

    Het 'arbeiders' huisje is in 1911 gebouwd en stond geregistreerd als "Ruigahuizen 75".
Het huisje was eigendom van baronesse Van Heeckeren.

Gerrit Jongsma was arbeider bij Durk Dooper
Advocaat Dekker heeft het huisje laten renoveren door bouwbedrijf vd Veer