Woning aan Sondelerdyk 4
,,de Sondeler Leijen"


De nieuw gebouwde boerderij  ,,de Sondeler Leijen" in 1968
Kadaster 1832, legger Balk 252 perceel C 297 is hooiland en eigendom van:  van Swinderen en mede E.

in de Ruilverkaveling van 1964-1968 is in Gaasterland veel veranderd. Veel kleine verspreid geraakte lapjes grond werden samen gevoegd in enkele grote grondstukken.
Ook een grote wijziging is gemaakt in de Sondeler Warren.
Hier lagen ook veel kleine percelen van een groot aantal veehouders
Aan de Sondelerdyk naast de Leijen is voor die tijd (1968) een moderne boerderij gebouwd.

Eigenaar: Erven Bok, Amsterdam
Architect: Julius Bouwhuis, Joure
Aannemer: Bouwbedrijf H. Dijkstra, Balk
Pachter: Jouke Smits

Achtereenvolgens wonen hier:
Jouke en Durkje Smits-vd Goot 1968 - 1985
Jouke geboren  1 aug. 1925 te Sondel, 19-9-2001
Durkje geboren 20 aug 1927 te Nijemirdum,
30 aug. 1951 getrouwd te Balk
Jouke is veehouder, fokker en keurmeester in de paardenwereld.
 


De bouw van de stal
 


Zeventiger jaren, Jouke Smits staat bij het paard, dat wordt
voorzien van nieuwe hoefijzers.


Een modern interieur voor die tijd


Jouke en Frans Smits

 Het bedrijfsgebouw bestaat uit een 27 meter brede veldschuur met een uitgebouwde stal. In de veldschuur is
 ruimte voor drie grondtassen voor hooiberging en een ruime werktuigberging. Ook voor de aanwezige Friese
 paarden is een plaats ingeruimd.
 De melk komt via het melkleidingsysteem direct uit de stal in het melklokaal.
 De uitgebouwde stal is ingericht als vierrijige hollandse grupstal. Er is plaats voor 93 stuks melk- en jongvee.
 De voedering van het vee vindt plaats  over twee voergangen, die rechtstreeks in verbinding staan met de
 schuur. Het uitmesten wordt mechanisch uitgevoerd met een schuifstangsysteem.

 

De hollandse grupstal in beeld
Frans en Geke Smits- Boersma  1985 - 2005
Frans geboren 1 aug. 1955 te Sondel,
Frans is veehouder, fokker en keurmeester in de paardenwereld

Johannes en Hanneke Smink-Trinks 2005 -
Johannes is veehouder

 


Anno januari 2013