Woning aan het Kruspaed 6
huisnummer voor 1953 was Sondel 23a


Jacoba (Jap) met haar moeder Sietske voor hun woning

Huis moet tussen 1832 en 1840 zijn gebouwd.
Hier woonden achtereen volgens:

Jacob Jans Breemer en Rimke Lykles Wierstra
Johannes Andries Bouma en Eelkjen Doedes vd Zee
(Johannes was tuinman)
Andries Johannes Bouma en Sietske Sietses van der Wal
(getrouwd 8 februari 1890, Andries was achter een volgens: werkman, arbeider en veehouder) Andries in 1933 overl. en Sietske 1941.

Jacoba (Jap) Bouma,
(niet getrouwd, al haar gelden nagelaten aan de NH-kerk. 1946/47 verhuisd naar woning nu Pieter en Jelly Feenstra. Laatste jaren vertoefde zij in Thabor, july 1975 aldaar overleden)
U. Stoffelsma
(alleen gekocht voor verkoop, 20 juni 1964)

Abraham
(1976 overl.) en Alida Blok-Boogaard
( opdrachtgever voor nieuwbouw in 1966, )
Fam. Dijkstra
Ebe en Sjoukje Hospes

   

Jap Bouma gaat kijken bij de nieuwbouw van haar oude huisje. Foto 1966.

3 mei 1911 heeft Andries een vergunning aangevraagd voor een hooiberg. En 1914 een vergunning voor hok met veestalling.
Boelgoed - Sondel
Nots. Van Griffen te Balk zal op donderdag 5 aug. 1943, nam. 2½ uur (off. t.) á contant verkoopen bij mej. Jacoba  Bouma, Bouwen Sondel: 23 bijekorven. eikenh. honingpers met ijz. schroef en toebeh. 2 bijenkappen, 2 kortmessen. Partij holle en gegolfde pannen. Partij steen. lange gegalv. goot, 2 kalverhalsters, teakh. tobbe. 5 oude deuren, ladder met 15 sporten, hooisplitter, hooiplukker, piekenloop, kruiwagen enz.
Bron: archief LC. 3 aug. 1943

Voor vakantiewoning dure bouwval in Sondel

U. Stoffelsma te Wijckel is voor Fl. 12.009,- de eigenaar geworden van acht are en negentig centiare grond te Sondel met daarop een onbewoond huis en los daarvan een stalling met schuur. Het huis staat sinds 1947 leeg. Beter kan gezegd worden van ,,huisje”, want het is ongeveer zeven meter lang en vier meter breed. Een klein plattelandswoninkje, dat een bouwval is geworden, die aan de voorkant alleen nog maar bijeen wordt gehouden door een plaatijzeren bekleding.

De los daarvan staande stenen stalling is beslist hechter, maar niet groter, tenminste als de eraan vast gebouwde houten schuur (hooiberg) niet mee wordt gerekend. In de stalling is plaats voor vier koeien, maar daarvan zal de eigenaar het bedoeninkje niet hebben gekocht. Er is immers geen land meer bij deze opstallen. Een boerenbedrijf met vier koeien is in ruilverkavelend Gaasterland trouwens niet meer denkbaar.
 

Daarom kan ook wel gesteld worden, dat de twaalfduizend gulden en de daarbij komende notariskosten worden neergeteld voor de grond. Het geheel ligt immers ideaal om op de fundamenten een zomerwoning op te trekken.
De grond ligt aan een geasfalteerd weggetje, vlak tegen de Bremer Wildernis. Achter het bos, aan de zijkanten het vrije veld en voor eveneens het vrije met daarin de bebouwing  van Sondel.
 
Een schitterend gelegen plekje voor een vakantiewoning. Waterleiding en aansluiting op het elektrische net ontbreken, maar die gemakken kunnen wel worden aangebracht als men er de aanlegkosten over een paar honderd meter  voor over heeft.
En wie zou dat niet hebben, als hij hier een vakantiewoning wil bouwen?

Het oude bouwval in 1964

In de loop der jaren hebben velen al eens een poging ondernomen de opstallen om de grond en de mogelijkheid daarop te bouwen te kopen. De eigenares mej. J. Bouma, die er vroeger gewoond heeft en nu de naaste buur is, wilde echter tot voor kort van geen verkoop weten. Nu is het er dan van gekomen. Velen zijn het afgelopen weekeinde nog komen kijken, maar niemand heeft  op de finale verkoop hoger geboden dan  U. Stoffelsma onder concurrentie van andere belangstellenden uit de omgeving op de provisionele verkoping had gedaan. De nieuwe eigenaar wordt wel op meer verkopingen gezien,. Het lijkt niet voor de hand te liggen, adat hij hier voor zichzelf een tweede woning gaan bouwen. Afwachten dus wat er verder gaat gebeuren met deze bouwval op grond, die nu dik dertien gulden de vierkante meter kost.

Deze verkoping leert opnieuw, dat de Gaasterlanders zelf nu wel weten wat recreatiegrond waard is. Veel meer dan weiland, want de aangrenzende één hectare, 86 are en tien centiare weiland, die dezelfde eigenares tegelijkertijd heeft verkocht, is voor Fl.12.601 weggegaan, oftewel voor nog geen zeventig cent per vierkante meter. Bos is nog goedkoper. De één hectare, 63 are en 70 centiare hakhout, die over de weg vlak achter het woninkje ligt, kreeg een bod van Fl. 3.360, het geen de verkoopster te weinig was. Daarom heeft zij dat perceel ingehouden. Als er in dat stuk bos gebouwd zou mogen worden, net zoals op de fundamenten van het oude huisje het geval is, zou het vast een heel duur stukje bos zijn geworden.

Bron: Archief Leeuwarder Courant.
Datum: 20 juni 1964

         

A. Blok in Sondel stelde ,bijbels psalmboek’ samen

,,Ik kon met mijn pen bijna niet bijhouden, wat mij werd ingegeven”

 ,,De huidige berijming  van de psalmen is zeer, zeer slecht. De hervormde kerk heeft zich gewoon uit menselijke overwegingen afgevraagd: wie kan nu even een nieuwe berijming maken.
Toen is er een groep dichters bereid gevonden om dat te doen, maar dat gaat volgens mij zomaar niet.
Een opnieuw berijmen van psalmen moet door een geest van God ingegeven worden en diezelfde Geest moet het werk beïnvloeden. In september vorig jaar voelde ik een drang in mij. Ik kon het niet meer van mij afzetten: ik moest zelf aan een nieuwe berijming beginnen. Het was net alsof een stem tegen mij zei: de mensen zijn veelvragend, geeft gij hen te eten.”

 
 

Abraham Blok aan de schrijftafel

De heer A.Blok (63) Vrij Evangelisch afkomstig uit Halfweg en nu bij de Bremer Wildernis in Sondel woonachtig, heeft aan die drang direct gehoor gegeven. Over een maand of twee zal bij de ,,Christelijke Uitgeverij A. Blok” het ,,bijbels psalmboek” verschijnen in een wijnrode omslag, die bedrukt is met gouden letters. Het is het resultaat van hard werken, ,,maar het ging enorm goed. Ik kon bijna met mijn pen niet bijhouden wat mij werd ingegeven. Ondertussen heb ik nog in het ziekenhuis in Sneek gelegen, maar ook daar liet ik mijn werk niet met rust. Daar is namelijk de berijming van psalm 78 klaargekomen.”

Behalve het samenstellen van een ,,vlotte tekst” op de bestaande melodieën heeft de heer Blok de 150 psalmen ook op andere wijze bewerkt. Zo ging psalm 119 in zijn bundel geen 88, maar 22 coupletten tellen en zijn psalm 9 en 138 in beurtzangvorm gewijzigd. ,, Er zijn nog enkele psalmen, die ik een couplet korter of langer gemaakt heb. Van de oude berijming is wel wat overgebleven, maar dingen , die erin staan, omdat het zo mooi klonk, maar niet altijd naar de bijbel waren, heb ik bewust veranderd.”

Geen antwoord
In de oorlogsjaren heb ik mij al met de berijming  van de psalmen bezig gehouden. Je windt er namelijk de geschiedenis van het Joodse volk terug en door de omstandigheden in die tijd – enorme verdrukking der Joden -  ben ik er toen aan begonnen. Ik ben van oud-gereformeerde afkomst, dus kende ik de psalmen bijna allemaal. Na de oorlog zond ik wat van mijn werk op naar de hervormde synode, die mij terugschreef, dat ik er wel meer van zou horen. Ik wacht nog steeds op een antwoord.

Zijn groothandel in souvenirs nam de heer Blok echter dusdanig in beslag, dat hij zich amper meer de tijd gunde iets aan de psalmberijming te doen. Vorig jaar heeft hij de zaak echter overgedragen en is in Sondel gaan wonen, om van daaruit de contacten in het Noorden voor zijn opvolger te Halfweg te onderhouden. Al met al kreeg de heer Blok het wat rustiger. Tot september vorig jaar, toen hij die drang voelde. ,,Ik had al 25 psalmen opnieuw berijmd, maar ben toen gewoon maar weer bij de eerste begonnen. Ik heb enkele van mijn berijmingen naar dr. Okke Jager gezonden, en die staat er eigenlijk wel achter. Weet u er zitten mensen te wachten op een nieuwe berijming.”

Die, welke de groep dichters pas gereed heeft, vindt de heer Blok  ,,een gekraakte berijming. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik hoef van mijn bundel geen geld over te houden. Als de onkosten er maar uitkomen. Wat er overblijft gaat naar de evangelisatie.

Archief Leeuwarder Courant
13 mei 1968

Riedo.nl
mmv. Feike Samplonius