Woning aan de Grindweg

Bewoners;  Kadaster 1832, legger Balk 76 perceel C78 is een woning in Sondel en eigendom van:

Thys Douwes Dijkstra en Gotske S Dijkstra  1825 - 1829
Thys Douwes * 23 jan. 1757 te Langweer, 14 aug. 1829 te Sondel
Gostske * 12 dec. 1762 te Langweer, 3 nov. 1806 te Sondel
Getrouwd 20 april 1783 te  Langweer
Thys is boerenarbeider

Sybolt Tijsses Dijkstra en Johanna P Muller 1829 - 1840
Sybolt * 23 okt. 1785  te Eesterga, 5 mei 1848 te Sondel
Johanna *15 aug. 1841 te Koudum,
Getrouwd 26 sept. 1834 te Balk

Sybolt is boerenarbeider


Sybolt Tijsses Dijkstra en Piertjen J Jonker 1840 - 1851
Piertjen * 1785 te Paasloo, 5 mei 1848
Getrouwd  15 aug. 1841

Piertjen trouwt in 1851 op 58 jarige leeftijd in Lemsterland en vertrekt.

wordt aan gewerkt........

Het stond bij de huidige snelweg Balk/Lemmer en de boerderij van Tjebbe en Trees vd Goot op de hoge rug, aldus de overlevering. De eigenaar van het huisje was Sijbolt Tijssen Dijkstra

Mogelijk is de man op de foto een vd Goot, daar ook de foto bij Fam. Melle vd Goot uit de collectie komt.

Op de achtergrond is de boerderij van Melle en Froukje vd Goot te zien.

Deze foto is wellicht gemaakt in de jaren 1910 - 1925.
Om bij het arbeidershuisje te komen liep men via de Bouwereed (langs de bomenrij t.o. de sloperij van Johannes Stegenga) omhoog en dan weer een stukje overdwars.

Bewoners waren ook Sipke Sloterdyk en een zekere Wouter.
Later is het huisje bouwvallig geworden en heeft Petrus vd Goot er o.a. kippen in gehad.
Na verloop van tijd (1940-1950) is het geheel afgebroken