riedo.nl
       
             

Filmke oer,
 klussenbedr.
L.Hettinga

 oudijzer container staat bij Igge vd Veer op het terrein.
oud ijzer is welkom!

 

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining17 febr. de skiep rinne yn it nij-gers

 

18 febr. Weer oud papier ophalen, Johannes heeft houden en keren om het hoog opgestapelde oud-papier op de wagen te houden.

 

18 febr. de oude haag die om de kerk stond is vanmorgen met vrijwilligers verwijderd. Volgende week wordt er een nieuwe beukehaag geplant.

 

 

18 febr. de sneeuwklokjes komen ook weer tevoorschijn.

 

 

1968, de oude klinkerweg ligt nog door Sondel.