riedo.nl
   
         
             

Filmke oer,
 klussenbedr.
L.Hettinga

 oudijzer container staat bij Igge vd Veer op het terrein.
oud ijzer is welkom!

 

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining18 april, MTS van der Goot brengt met de Vredo drijfmest op een perceel van Siemen Cees aan het Kruspaed.

 

20 april, sta je voor de hoge brug bij Lemmer varen er drie grote biervaten :-} voorbij.
Naar verluid moeten deze naar Rotterdam.

 

20 april, bij van Berkum eerste kuil van 2017 weer aan de bult gezet door Loonbedrijf Verf.

 

21 april, op de laatste dag op school kreeg meester Klaas kreeg op school een warm onthaal door de kinderen. Meester Klaas gaat met vervroegd pensioen.

 

 

1973, Jelte Schotanus woont met zijn vader en moeder aan de Vinkekbuurt. Jelte melkt er een 16 koeien op het friese búthús. Aan de zijkant is later een hollandse stal aan gebouwd waar een 28 melkkoeien konden staan.

Foto familie Schotanus