riedo.nl
   
         

Filmke oer,
 klussenbedr.
L.Hettinga

 oudijzer container staat bij Igge vd Veer op het terrein.
oud ijzer is welkom!

 

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining
     18 - 19  -20 mei,  Sondeler Bil.

Het was deze feestdagen voor iedereen weer TOPsport met de gezelligheid ten TOP.
 

 

 

18 mei, Fedde zet hier een nieuwe garage voor de kraan neer.

 

18 mei, de skiep fan Onne rinne op de kade by de Leijen.
It waer is noch frisjes, omdat de hagedoorn bloeit.

 

19 mei, Van de week weer aardig wat pakken geruimt, hier bij Pinne achterhuis. 

 

 

1964, boerebedrijf van Roelf en Wietske Akkerman. Hooiberg op de achtergrond die op 3 maart 1965 in de brand ging door naar men zegt een sigaret. 1968 (ruilverkaveling) zijn zij naar de Brekkenpolder verhuisd.
Heden wonen hier Ibo en Trudi.