riedo.nl
   
         

Filmke oer,
 FF Boeren
in Sondel

 oudijzer container staat bij Igge vd Veer op het terrein.
oud ijzer is welkom!

 

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining
     


 

12 okt. paddenstoelen zijn er weer volop.
 

 

13 okt. 'Daar sta je dan', sommige stukken land hebben in de onderlaag kleileem zitten en dan is het land na een paar regenbui verzadigd van water.
Maar we hebben de maïs er af gekregen, althans dit perceel :-}

 

14 okt. Niet zo veel zuips (foto's) deze week. weer veel maïs gezien. Hier vanaf de maïsbult bij Jan D.

 

12 okt. 2012, de kelder wordt gestort van de nieuwe woning van Sietse en Anita.

 

 

1942, Hendrik en Kee de Boer mei soan Boake efter de boerderij op de foto. Hendrik wie boer, mar troch in ferkeare bakterie yn syn lichaam, had er lang yn in rolstoel sitten en  is er yn 1974 stoarn.
De boerderij wer hja yn wennen nei dat er ferkocht is is troch wuksamheden op 26 april 2004 yn de bran flein.