De windmolen van Tacozijl in de Uitheijing Polder


Deze molen had als functie de Uitheijing polder te bemalen die 65 hectare groot was.
Deze polder stond onder perceelnummer Balk C530, legger Balk 327 bekend en als 'aanwas' land.
Eigendom van Contributie der Zeven Grietenijen en de Stad Sloten


Bron: LC.  1852, bestek en voorwaarden voor het bouwen van een molen in de Uitheijing


Rondom 1914, de molen in de Uitheijing. Recht de bomen van de Joodse begraafplaats.
Links de wipbrug over de sluis en de herberg/boerderij en
daarnaast de boerderij van Durk en Heidi vd Werf-Hak die er nu nog staat.
Foto: Riedo.nl
 


Plattegrond van nu waar de molen toendertijd heeft gestaan
 


Bron: Hepkema Courant  1927
 

 


Bron: Hepkema Courant 20 febr. 1925

Bron: Leeuwarder Courant 1927
 


1920 - Hendrik Keizer staat naast de molen van het waterschap die de polder  ,,De Uitheiing" bemaalde.
Links achter het hek net de wipbrug te zien en rechts een gedeelte van de bomengroep van het Joodse kerkhof.

 

Bron: Algemeen Handelsblad, 15 juli 1927


15 july 1941, Klaas Deinum (overleden 1951 te Lemmer) en zijn vrouw Trijntje Kuiper (overleden 1946 te Lemmer), woonden in een huisje dat is afgebroken wegens aanleg snelweg Balk-Lemmer, 1968.
Woning stond tegenover Auke Hartstra aan de Plattedyk bij een bruggetje, waar Deinum een paar centen verdiende om het hek open te doen. 
Als laatste woonde zijn zoon Jan met zijn vrouw Antje hier.

       


LC. 23 nov. 1963
LC. 21 mei 1955

 


Vanaf de inlaat van Tacozijl te zien hoe de polder in snel tempo volstroomt door de Zuidwesterstorm,
18 jan 2007
 


Uitheijing 2 july 2013

       
Riedo.nl  july 2013