Vereniging Contactpersoon
Dorpsbelang Sondel Heert de Vries
Bilsjongers Frans Smits
Activiteitencommissie        Frans Smits
Touwtrekkersvereniging "de Tjasker" René Dijkstra
Toneelvereniging  "it Begjin" Jelte Gerrit Eppinga
Peuterspeelzaal  "Hummelterp" Anita Nieuwenhuijsen
Dorpshuiscommissie Freark Pietersma
Begrafenisvereniging  "de laatste eer" Willem de Vries secr.
Klaverjasclub Oudemirdum -Nijemirdum - Sondel Feike Samplonius secr.
Christelijke school   " op 'e Terp" Klaas Altena,  hoofd van de school
Biljart club Sondel Marco Homma secr.
PKN-gemeente ONS Joop Verkaik, Nijemirdum
55+ groep Activiteitencommissie