Datum Aktiviteiten Locatie Aanvang / tijd
  2019    
21/22 - 02 Biljarten de Bining 19.30 uur
22 - 02 Darten, wisselbeker voor de beste Sondeler de Bining 19.45 uur
23 - 02 Stichting Pier21 met "It wie op in simmerjoun" de Bining 19.15 uur open
28 - 02 55+ middag - en boeken-ruilhoek open de Bining 14.00 uur
28 - 02 Biljarten de Bining 19.30 uur
       
01 - 03 Biljarten de Bining 20.30 uur
01 - 03 Kopij Praet út Sondel inleveren voor deze datum Bep v Dillen  
09 - 03 Playbackshow de Bining  
16 - 03 Klaverjassen de Bining 19.45 uur
23 - 03 Vrijwilligers van de Bining avond de Bining 20.00 uur
       
27,28,29,30 juni Sondeler Bil de Bining  
 
    Ha jo ek in tip foar de agenda?
Mail it dan nei info@riedo.nl