Datum Aktiviteiten Locatie Aanvang / tijd
  2018    
14 en 28 - 08 55+ groep, Jeu de Boulles - biljarten-koersbal de Bining 14.00 uur
31 - 08 Opening vernieuwde kerk de Hoekstien Nijemirdum 16.00 - 21.00 uur
       
01 - 09 voor deze datum kopij inleveren Praet út Sondel Bep v Dillen  
02/08 - 09 Collecteweek KWF    
11 - 09 55+ groep, Jeu de Boulles - biljarten-koersbal de Bining 14.00 uur
15 - 09 Klaverjassen de Bining 19.45 uur
22 - 09 Clinic handboogschieten de Bining 15.30 uur
22 - 09 Oud papier aan de weg 09.00 uur
25 - 09 55+ groep, Jeu de Boulles - biljarten-koersbal de Bining 14.00 uur
       
20 - 10 Toneelgezelschap Blikstiender spilet  Fryslân Heite, kaarten verkrijgbaar bij de Bining - Focus Lemmer - Haantjes Balk de Bining 20.00
       
15 - 12 Oud papier aan de weg 09.00 uur
  2019    
01 -01      
       
01/02 - 02 Hobbybeurs, voor uw leuke hobby, graag opgeven bij Cobie Brouwer de Bining  
09 - 02 Toneelclub "it Begjin" uitvoering, nadere info volgt de Bining 20.00 uur
15 - 02 Toneelclub "it Begjin"uitvoering De Bining 20.00 uur
23 - 02 Stichting Pier21 met "It wie op in simmerjoun" de Bining  
 
    Ha jo ek in tip foar de agenda?
Mail it dan nei info@riedo.nl