Belgische soldaten en vluchtelingen in Sondel

Als op 28 juli 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, hoopt de jonge staat België neutraal te blijven.  Koning Albert, getrouwd met een nicht van de Duitse keizer doet een emotioneel beroep op zijn Pruisische neef om op grond van hun ‘familiale en vriendschappelijke banden’ zijn land met rust te laten.
Tevergeefs, zo blijkt een paar dagen later. Het Duitse leger bezet Luxemburg en eist, onder het voorwendsel dat er een Franse aanval op Duits grondgebied op handen is, doortocht over Belgisch grondgebied. Als de Belgische regering op 3 augustus dit dwingende‘verzoek’ afwijst, is een oorlog onvermijdelijk.
Meer op Geschiendis24.nl
 


In Gaasterland worden op 18 oktober 1914 de eerste 1800 Belgische soldaten en vluchtelingen opgevangen. Uiteindelijk zullen het er circa 3000 mannen en vrouwen worden. De grootste groep vluchtelingen worden opgevangen in de niet meer in gebruikzijnde , voormalige steenfabriek in Rijs. In de overige dorpen in Gaasterland worden ook Belgen geplaatst bij burgers.
Volgens de verhalen van Master Twerda worden 600 vluchtelingen in Sondel geplaatst.

 

Jac. Boomsmastraat 56

Bij de familie Jan Akkerman helpt de Belg Cyriel van der Helstraete (tweede van links) ook mee in de klompmakerij. Foto zal rond 1918 zijn gemaakt, op de foto vlnr:
Jan Jans Akkerman 1856-1940, Cyriel van der Helstraete, Harmen Akkerman, Jantje Jacobs Akkerman-Kluitenberg 1871-1964 en hun twee dochter Heiltje en Akke. (foto fam. Akkerman)

 

Beuckenswijkstraat 5

1914, Belgische burgers / soldaten voor de woning van toen tertijd huisschilder Uilke Bangma 1868-1959 en zijn vrouw Geeske Bangma-Koopmans 1867-1948. De jongen tussen de mannen  en vrouw is Sjirk Bangma 1904-....
Op het plaatje naast de voordeur staat Brandmeester.

 

Jac. Boomsmastraat 18

Belgische soldaten  op de foto op de zijkant van de trochreed. In deze schuur konden de paarden met tilbury vanuit of naar Lemmer even uitrusten. Meer info over dit adres.

 

Foto gemaakt in Bakhuizen. De 33 jarige Belg Victor Emile Lessoille, overleden op 17 april 1915  wordt met grote militaire eer begraven op het kerkhof te Sondel. Heel Sondel loopt uit om de begrafenis met militaire eer gade te slaan.

 

Jac. Boomsmastraat 62

1914, Belgische militairen op de foto voor een werktuigberging naast de sjelpboerderij. Speciaal hier is de ruitvormige ruiten aan weerzijde van de deuren. Rechtsboven onder de stip staat  met pet Marten Spoelstra 1866-...., arbeider bij veehouder Marten Brant vd Goot 1838-1914 en Durkje vd Goot-de Koe 1846-1881.
Links onder de ruit een jonge man met pet op is één der zonen Brant of Melle.   Foto: langsdeluts.nl
 

 

Jac. Boomsmastraat 43

1915, midden zittend Marten Pieters Spoelstra 1866-.... en zijn vrouw Douwtje Spoelstra-Veenstra. 
vlnr: Pieter Spoelstra  1895-.... is marechaussee en later vrachtrijder in Sloten. Naast hem zijn broer Anne 1902-... in driekwart broek. Het jonge echtpaar met kind zijn Belgen of zij is een Nederlandse?
Achter Douwtje haar dochter Antje 1897-....  Overige heren Belgische soldaten.
Allemaal op de foto voor de 'blikken schuur'. meer info over dit
adres. foto:langsdeluts.nl

 

Tacozijl

De wipbrug nog geheel in tact, Nederlandse militairen houden de wacht.


1914-1918,  Tacozijl als wachtpost bij de herberg annex boerderij die in 1935 is afgebrand.
Nederlandse militairen moesten de grensovergangen bij o.a. Tacozijl, Galamadammen, Stavoren, Warns en Sloten  bewaken Er mochten geen Belgen in of uit. Ook bakker Tjeerd Visser moest hier de grens bewaken. Hij kon de schoorsteen van de bakkerij in Sondel zien roken, zijn vrouw Geeske Schilstra runde de bakkerij met personeel.   foto's: langsdeluts.nl

 


 

Beuckenswijkstraat 16

Grote groep Belgen op de foto met burgers uit Sondel. De hoogste man achter in het midden met pet is Hendrik Wiebes Pelsma 1875-1943. Rechts voor het raam staat met pet Klaas Wiebes Pelsma 1880-1937. Daarnaast zijn dochter Froukje 1913-2003 bij haar moeder Bruinsje Pelsma-de Jong 1884-1950 op de arm.
Daarvoor een jongen met pet op en hand op de borst is Wiebe Pelsma 1904-.... uit eerste huwelijk.
Overige personen niet bekend.  foto: langsdeluts.nl

 

Beuckenswijkstraat 8

Belgische soldaten met bewoners van Sondel. Vierde van links is Aukje Pelsma-Roskam 1882-.... Zevende van links is Bruinsje Pelsma-de Jong 1884- 1950.  foto: langsdeluts.nl


Erg onduidelijke krantfoto van de Beuckenswijkstraat 8, ook weer met Belgische soldaten en burgers uit Sondel.
Mocht u een echte foto hebben hou ik mij zeer aanbevolen voor een copy.

   

 

Jac. Boomsmastraat 52

Belgische soldaten met bewoners van deze boerderij. Achter vierde man van links is Jacobus Eppinga 1861-.... Zesde van links is Romkje Eppinga-Mulder 1865-.... Zevende Christina Wilhelmina Eppinga  1889-...
Laatste man met pet is Willem Eppinga 1890-....  foto: langsdeluts.nl

 

Jac. Boomsastraat 12

1915, vlnr: de Belg Otto, Harmen Igges van der Veer 1873 -....., wellicht hun zoon,    Hendrikjen van der Veer-Postma 1871-.... en Geeske Postma-Beuckens....  Foto: boek, Land en Mens van Gaast en Klif.


Het bord is niet goed te lezen. Wel 1915. Dit is bij Bakkerij en Café van Douwe Steensma.
De vrouw is hoogstwaarschijnlijk de vrouw van Douwe, Holkje Strop met één van hun kinderen.Belgisch echtpaar voor de Herberg / Bakkerij van Douwe en Holkje Steensma in Sondel
Foto uit archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma


 


Uit het archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma.
Foto in Sondel gemaakt.  Weet u meer...............Ook uit het archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma.
Foto in Sondel gemaakt.  Weet u meer...............Ook uit het archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma.
Foto in Sondel gemaakt.  Weet u meer...............

Dit staat op de achterkant van bovengenoemde foto.


 


Uit het archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma.
Belgisch echtpaar. Weet u meer....
Vreemd hier is dat het kozijn deels is verwerkt in het hout onder de dakgoot.
 


Ook uit het archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma.
Weet u waar deze foto is gemaakt.
Het gaat vooral om de woning links...


Zoals hier staat beschreven werd er een tentoonstelling gehouden van kunstwerken en dit werd gehouden in het gebouw van den heer Van der Goot.
Dit was aan de nu Jac. Boomsmastraat 43. Indertijd werd hier in 1908 een schuur met arbeiderswoning gebouwd, opdrachtgever, de heer Brant Martens van der Goot,(1869-1926).
Dit was een bouwpleats. Hoogstwaarschijnlijk werden deze wedstrijden hier ook gehouden.
Het sport terrein met de spelen zal naast of achter het gebouw geweest zijn.
Het gebouw zal in de zomer wellicht leeg zijn geweest (nog geen oogst binnen gehaald) en hier was dan een mooie plek voor een tentoonstelling van kunstwerken.

 


 

18 november 1918 werd de wapenstilstand gesloten en nadien zijn (bijna) alle Belgische soldaten en vluchtelingen naar huis en haard terug gekeerd.

Riedo.nl 28  nov 2014
Mmw: Feike Samplonius en Langsdeluts.nl