Beuckenswijkstraat 32

Beuckenswijkstraat 32

In 1832 kadastraal bekend, als weiland, C 179 in eigendom van Onco van Swinderen, door grensverandering vóór 1853 gewijzigd in C 1073. Daarna in eigendom van Anna Catharina Woldringh, wed. van D. van der Hoop van Slochteren en vruchtgebruiker jhr. Wiardus Hora Siccama van Slochteren door scheiding, vóór 1856 Johannes Franciscus van Dunné inspecteur s’Gravenhage, directeur Vlissingen en mede-eigenaar mr. Jan Gerard van der Hoop, later Arnoldina Aleida Maria van der Hoop wed. van J.F. Dunné te Middelburg en Aukje Lamberta Johanna Bok en  e.a. Teteringen, vruchtgebruiker Meinardus Siderius van Dunné  e.a, hypotheek bewaarder Utrecht.
In 1916  van Johannes Ages van der Meer, veehouder Nijemirdum en zonder beroep woonende te Sondel en J.A. van der Meer 5/8, Age van der Meer veehouder Nijemirdum.

Fokke Bouwsma arbeider, later winkelier/venter te Sondel koopt gedeelte van het weiland en bouwt er een huis. 11 december 1920 is er vergunning verleend voor de bouw van de woning met winkel. Aannemer is H.E. van der Veer te Sondel. In 1936 eigendom van  Fokke Bouwsma, Uilkje Bouwsma, Yke Bouwsma en Jantje Bouwsma te Sondel.
In 1952 Jantje Bouwsma. In 1961 Jelte Scholtanus, rustend veehouder.

Rond 1970 - Beuckenswijkstraat 32

1920 – 1960

Op 12 mei 1916 komt van Oudemirdum
Fokke Bouwsma geb. 23 april 1869 te Warns, zv. Uilke Jans Bouwsma en Janneke Jans Kuipers,
getrouwd op 24 nov. 1894 te Balk met;
Roelofke Ykes de Jong geb. 9 mei 1868 te Sondel, dv. Yke Roelofs de Jong en Antje Davids Koehoorn en de vijf kinderen wonen op de Beuckenswijkstraat 8 (kleine bijvertrek in de boerderij). Hier overlijden 2 kinderen  in juni en dec. 1916.

Nadat de nieuwe woning van Fokke klaar is, komt hij er in mei 1921 met zijn vrouw te wonen.
Hun drie kinderen gaan mee;
Yke Bouwsma geb. 22 april 1897 te Oudemirdum. Yke verlaat al vrij snel het ouderlijk huis.
Jantje Bouwsma geb. 9 juli 1899 te Oudemirdum.
Uilkje Bouwsma geb. 22 jan. 1910 te Oudemirdum komen mee.  

Fokke heeft een winkeltje aan huis in huishoudelijke artikelen en wellicht zwarte brandt, e.d. Achter huis heeft Fokke een plek voor een kleine kedde, alwaar hij dan goederen mee rondbrengt.
Roelofke de Jong overlijdt in mei 1926 op 57-jarige leeftijd. Jantje gaat mei 1931 naar ‘Dennenoord’ en komt okt. 1932 terug. Uilkje gaat in 1933 naar Renkum. Een nicht, Fokje Bouwsma is bij Fokke dienstbode met tussenpozen.
De ongehuwde Jacob Hendriksma geb. 1879 te Makkum komt in 1947 van Sneek bij hun inwonen. Hij wordt hier verzorgd en de familie Bouwsma verdiende er wat geld aan. Hij zal voor 1960 wel weer zijn vertrokken naar Sneek. Hij is aldaar op 9 sept. 1965 overleden.

Fokke Bouwsma overlijdt te Sondel op 21 aug. 1955 op 86 jaar.
Dochter Jantje Bouwsma ongehuwd, overlijdt 23 okt. 1960 te Sneek op 61-jarige leeftijd. Dan is er boelgoed, alle wordt bij opbod verkocht. 

De woning komt te koop en Titte Beuckens veehouder aan de Beuckenswijkstraat 40, koopt de woning voor zijn dochter Hinke die op 18 mei 1961 trouwt te Balk met Rinze Schilstra geb. 1936 te Hoogeveen.
Jelte Scholtanus geb. 30 maart 1898 te Sondel, veehouder op leeftijd aan de Delbuursterweg 7 weet dat hij 2e was bij het uitbrengen van een bod. Jelte gaat in gesprek met Rinze en Hinke en ze ruilen.

Jelte Scholtanus
1966 - Jelte Scholtanus en Jantje de Vries

1960-1980

1961 komt Jelte zv. Pieter R. Scholtanus en Trijntje Bakker, getrouwd 8 aug. 1941 te Balk met
Jantje de Vries geb. 20 juli 1899 te Warns dv. Hylke de Vries en Trijntje van der Werf.
Ze gaan rentenieren en hij onderhoudt een mooie groentetuin voorhuis voor zelfvoorziening.

Febr. 1961 is de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Sondel opgericht en daarbij werd Jelte Scholtanus aangesteld als bode en tot hulpbode Sieds Tuininga.
De kerk nam destijds de preken op een bandrecorder op. Jelte had een bakfiets met voorop een aardappelkist en daarin de bandrecorder van de kerk alwaar de preek op stond. En daar weer overheen een juttezak. En zo kwam hij fietsend bij oude mensen die slecht ter been waren en niet in de kerk konden komen. Jelte bleef er dan altijd bij zitten, dus hij heeft heel wat preken aangehoord. Nadien heeft Douwe de Vries het van Jelte overgenomen.
Daar Jelte en Jantje laat zijn getrouwd zijn er geen kinderen gekomen.
Na hun overlijden in 1979 te Sondel en 1983 te Balk is een legaat aan de kerk te Sondel geschonken.
De woning wordt in 1980 aan Rein en Pieteke verkocht.

F.S / Riedo.nl – mei 2023