Het winterseizoen is weer voorbij en gisteravond was het de laatste avond van het biljarten. Het gaat geweldig goed met de biljartclub. De club heeft meer dan 30 leden.
Er moest deze slotavond nog worden gestreden om de eerste,tweede, derde en vierde plaats. Na deze enerverende biljartspel van de vier man  was het tijd voor gezellige spelletjes.
Een potje darten en sjoelen en ook twee bal spelletjes op het biljart. Winnaar van al deze spelletjes was
Bennie Kramer.

Hierna de prijsuitreiking
van het winterseizoen;

1e prijs: Hessel Boschma
2e prijs: Freark Pietersma
3e Prijs: Rein Flapper
4e Prijs: Jaap vd Molen

Ook was er een prijs voor Jeffery Kramer, de zogenaamde Runner-Up prijs.

Ook onze vaste barjuffrouw Coby werd even in het zonnetje gezet.

 

Riedo.nl, 16 april 2016

Vlnr: Jeffery, Hessel, Coby, Rein, Freark en Jaap