B&W opent hernieuwde kom Sondel

B&W opent hernieuwde kom Sondel

Op 19 mei om 16.00 uur hebben burgemeester Willem Hoornstra en wethouder Meint Jelsma een tegel met 2009 er op geplaatst voor de school als teken van de oplevering van de heringerichte kom van Sondel. Mooi op tijd afgerond voor de feestelijkheden die deze week plaatsvinden.

Burgemeester Hoornstra wijst een verkeersbord aan. En op de voorgrond onder het kleed de tegel 2009

Alle kinderen van de school waren bij de opening aanwezig en ook veel inwoners van Sondel. Voorzitter Feike Samplonius van Dorpsbelang Sondel bedankte B&W voor de keurige oplevering en memoreerde nog even hoe het allemaal was en nu is geworden en dat we deze week een mooi Country & Western feest hebben.

Meester Klaas Altena kaarte de verkeersveiligheid van de drukke weg aan bij school van afgelopen jaren aan en vroeg de gemeente of dit ook veiliger kon. De school behaalde zelf in 2008 het verkeersveiligheids label, maar wilde ook de verkeersituatie bij school graag verbeterd zien. Volgens de gemeente kwam dit mooi uit daar ook het rioleringsstelsel in Sondel op de schop ging.
Wethouder Jelsma zei dat de problemen met het rioleringsstelsel nu zijn opgelost. Vorig jaar stonden we hier met de uitreiking van de certificaten en we hopen dat volgend jaar hier weer staan voor het nieuwe dorpshuis, maar is niet zeker, we doen ons best, aldus de enthousiaste wethouder.

Burgemeester en Wethouder moesten hun kennis nog even bijspijkeren door een hoeveelheid zinnen bij de goed verkeersboren te plaatsen die de kinderen vasthielden.
Hieruit kwam dan de zin: veilig op weg. Hierna was er koffie en gebak voor iedereen

Bij de Basisschool ligt de hele weg open

Kom Sondel op de schop

In de week van 28 maart kon het verkeer even niet door Sondel rijden. Omrijden dus. De oversteekplaats en een deel van het asfalt bij school er in z’n geheel uit ligt. En zijn er vlak bij school een 5 tal iepen gerooid omdat dezen in de weg stonden voor gehele wijziging van de situatie bij de school en het rioleringsstelsel.
En begin mei zijn er nog een 5tal iepen gerooid. De gemeente vond het wel zonde de bomen te kappen maar werkzaamheden aan het rioleringstelsel maken de kap noodzakelijk.
Het rioleringsstelsel dat door Sondel loopt is van 1970, althans toen is er een nieuwe snellere asfaltweg door Sondel gelegd en daarbij is ook het rioleringsstelsel ingevoerd. En nadien moesten alle woningen op dit stelsel worden aangesloten.
De weg en trottoir en alles waar water bleef staan werd aangesloten op het riool. De inhoud monde uit bij de zuiveringsinstallatie bij Sloten. Naast Jouke en Fetsje (die woningen stonden er toen nog niet) kwam een overstort in de sloot (Sype), voor het geval dat.

 De nieuwbouw van het Zwaaigat is ook op het bestaand riool aangesloten. En daar soms de buien heviger worden en gepaard gaan met veel water kwam het nogal een voor dat deze rioleringsoverstort open ging en dan het rioleringswater soms terug in de huizen stroomde. Oplossing was al het hemelwater af te koppelen en dan via een speciale afvoer op de naast gelegen sloten geloosd.
Beide uiteinden van de kom zijn smaller geworden en verhoogd met gekleurde klinkers zodat er maar één auto tegelijk over kan. Dit haalt zeker de snelheid er uit en daar er door het hele dorp bij de driesprongen klinkers zijn geplaatst in een verhoging heeft dit mede ook een psychologisch effect op de automobilist om minder hard te rijden. !!!

Op de driesprong richting Tacozijl is ook een heel stuk asfalt uit de weg gehaald en ook hier allemaal gekleurde steen geplaatst op een verhoogd bed van zand. Onder de oude Sondelerdyk tegenover Feike Samplonius kwamen nog oude keien aan het licht die de weg van eertijds moest voorstellen. Het gaat hier om een heel oud stuk Sondelerdyk van eind 1800 begin 1900? De bloot gelegde keien zijn onder de Sondelers verdeeld. Onder de driesprong bij de herberg kwam ook een hele nieuwe waterafvoerbuis te liggen die uitmond in de sloot bij Feike.

Op de driesprong richting de Delbuurstwei is ook een verhoging van steen aangebracht met hieronder ook een aansluiting van het hemelwater van het Tsjerkeplein dat weer richting de sloot aan de Sondeler dyk gaat. Op een aantal hoeken zijn Zweedse keien gelegd. Op de driesprong richting de Norde staat een hele grote kei. De kraan van Fedde Trinks kon deze maar net tillen.
Bij school staan een aantal ronde bollen strategisch opgesteld zodat er geen auto tussendoor kan. En dit is weer een bescherming voor de schoolgaande kinderen. Op het gehele schoolplein zijn nieuwe tegels geplaatst en het hemelwater wordt ook hier apart afgevoerd.

Alles ligt er weer mooi bij. De verkeershinder in z’n totaliteit is goed verlopen, van begin maart tot 19 mei is alles beslecht. Hier en daar moet er nog wat worden bijgewerkte. Het Tsjerkeplein moet nog opnieuw worden herstraten. Nu afwachten of de gehele vernieuwing het beoogde effect heeft. De eerste auto is bij de vernauwing bij het begin van de kom al rechtdoor gereden.

De keien van de oude weg naar Tacozijl