Denk om het stoeprandje

Denk om het stoeprandje

Wat is het nu eigenlijk? Een motor met een extra wiel of een cabrio met een wiel minder? Het is geen van beiden, oordeelt Leffert Walinga. ,, It is in trike”. Waarvoor deze glanzende gevaartes ook doorgaan, het rijden er mee is even wennen.

Je hebt een stuur van en motor in handen. Gas geven doe je met de rechter. Maar remmen is voetenwerk, net als in de auto. Schakelen gebeurt met een pienter pookje. Op z’n Engels, met de linkerhand. ,,Tink om de bochten, meitsje die rom”, waarschuwde Walinga al bij de afvaart. De neiging bestaat de trike te sturen als een motor, scherp langs het trottoir.
,, Dan komt it net goed. Want do hast noch in hiel breed stik achter dy. Ferjit dat net!” En inderdaad, een stoeprandje is onbedoeld gauw meegenomen….

Walinga Trikes Sondel

Na 10 kilometer begint het wat te komen. Nog eens zo’n eindje en je bent er al zo goed als mee vertrouwd. Het is het beeld dat Walinga steeds bij eerste berijders van een trike ziet. ,, Eltsenien komt mei sa’n smile op it gesicht wer werom. It is ek in skitterende erfarig. Foar de rider, mar seker ek foar de passagiers, dy’t ûnderweis fanôf in nofelik bankje fan alles sjen kinne.”

De show stelen. ‘De blits meitsje’, zoals Leffert Walinga het noemt.

Dat element speelt een belangrijke rol bij het rondtoeren met een trike. Hard scheuren, is pas vers twee of drie. Een gangetje van 60 tot 80 kilometer per uur is een mooie kruissnelheid. Dan val je ook wat langer op. De trikes kunnen heus wel sneller, tot wel 145 kilometer per uur, maar dat raad de Sondeler z’n huurders ten enenmale af. ,, Do hast mar ien tsjil foar. Mei sa’n hege snelheid hoecht der mar in stientsje te lizzen en do kinst de greep op it stjoer kwytreitsje”, zegt Walinga. Alleen ervaren trikebezitters – Nederland telt er zestienhonderd – weten hoe je dan moet reageren.

Je pikt ze er trouwens zo uit, die bedreven diehards. Ze hebben onveranderlijk zo’n stoere bandage om het bebrilde hoofd. Van helmen willen ze niks weten. De dragers ervan vinden ze maar watjes. Voor een trikerijder is een helm niet verplicht. Walinga draagt zijn huurders dat wel op.

Pothelm

,, It is gjin gruute yntergraalhilm, mar in beskieden pothelmke mei in skerm derfoar. It is net allinnich feiliger, it foarkomt ek datsto as bestjioerder miggen yn ‘e eagen krijst”, verduidelijkt hij.

Meerijders op de achterbank moeten de riemen vastgespen. Dat klinkt ook wel aannemelijk. Bij een heftige noodstop zouden ze anders zomaar een luchtreisje kunnen maken. Nu is vliegen niet erg, maar landen wel…  Drie jaar geleden is Leffert Walinga met de verhuur en verkoop van trikes begonnen, tot dusver de enige in Friesland. Hij doet het naast zijn werk als klussenman bij de Balkster bouwmarkt Fixet. Als jongen was hij al gek op (opgevoerde) brommers, motoren en auto’s. Die liefde is nooit overgegaan. In Rommy heeft hij een begrijpelijke echtgenote. Ook zij mag graag een ritje met de trike maken.

,, Achterop sitst as in prins. In trike bliuwt altiten hearlik rjochtop. Ek foar jonge bern is it ideaaal en hiel safe. Wy ha gauris in heit dy ’t syn gesintsje, en himsels, op in rit traktearret”, zegt Walinga. Echt gratis is het presentje niet. Een tweezitter kost €145 per dag. Voor een weekeindje is de huurder €275 kwijt. Een driezitter is nog wat duurder. De borgsom bedraagt €450.

Walinga heeft pas een opvallend exemplaar aan zijn drie trikes tellende ‘stal’ toegevoegd:  een FX5. Veel chroom, aluminium velgen, 1600cc, de uitlaten recht omhoog. Prijs: €32.000. Geen trikeverhuurder in Nederland die de nieuwste van het nieuwste uit Duitsland in de aanbieding heeft. Hij past heel goed op zijn materieel. Na elke rit krijgt de trike een schoonmaak- en poetsbeurt. Alles moet blinken.
,, Oer it algemien passe de gebrûkers der hiel goed op, wiersskynlik  ek omt ik se de apparaten tiptop yn hannen jou. Is is selden dat se der skea oan krije. Se moatte ek op ‘e dyk bliuwe. Foar off-road is in trike ûngeskikt.”

Geen motorrijbewijs

Op stoere knapen met veel bravoure zit Walinga niet te wachten. Onder de 21 jaar hoeven ze bij hem aan de Beuckenswijkstraat niet te verschijnen.
Ook moeten huurders minstens twee jaar het (auto) rijbewijs B hebben. Een motorrijbewijs hoeft dus niet.
Walinga: ,, It publyk fynt it prachtich, sa’n trike. It bliuwt in bysûnderheid. Ast foar in terras delrydst, hearst de mûlen iepen klappen.

Walinga-Trikes Sondel
Leffert Walinga op de trike

Ek op troudagen is it in sukses. Faak hiert it breidspear my dan as bestjoerder yn. Foar it kommende heal jier ha ik al wer aardich wat fan dy troutrike-kluskes yn it boek stean.” Laatst maakten Leffert en Rommy een meerdaags ritje tot over de Duitse grens.
In de avond arriveerden ze daar in een hotelletje.  ,,It heale personiel kaam nei bûten ta en seach him de eagen út. Seit de kok tsjin ús: ‘Dy trike moat fannacht, lykas jim, in kreas plakje ha. As ik no myn wein út de garaazje ryd, dan kin hy moai op dat plak stean.’ Koste ús gjin sint mear.”

Bron: Leeuwarder Courant  
12 april 2008    Willem Altena