4 mei Dodenherdenking


4 mei 2015 dodenherdenking, het is al weer 70 jaar geleden. De kerk van Sondel 'de Haven' was afgeladen met mensen.
Voorzitter de Vries heette een ieder welkom. Familie van de dood geschoten Jacobus Boomsma in de 2e wereldoorlog was ook aanwezig. Zijn zoon Pieter vertelde hoe zijn vader die in Sondel woonde en in het verzet zat, de oorlog meemaakte.
Jeugd van de lagere school was ook aanwezig en een tweetal lazen een gedicht voor.
Na een stille tocht om de kerk werd door dorpsbelang en M. van Dijk van de Friese Marren een krans bij het graf van Jacobus J. Boomsma gelegd.
Daarna door velen een bloem bij het graf gelegd en twee minuten stilte in acht genomen.
Vervolgens was er voor een ieder een bakje koffie in het dorpshuis.

Riedo.nl, 5 mei 2015