Dodenherdenking 4 mei


De dag dat de slachtoffers herdacht worden die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog. De samenkomst was om 13.00 uur bij de PKN kerk de Haven bij het graf van Jacobus Johannes Boomsma.
Schooljeugd van de hoogste klas in Sondel waren ook aanwezig. Op school hadden zij met Meester Abma de gebeurtenissen van de oorlog doorgenomen.
Burgemeester Veenstra refereerde dat we deze verhalen altijd weer moeten doorgeven, zodat dit nooit weer gebeurd.
Een aantal kinderen lazen een gedicht voor.
Samen met burgemeester Fred Veenstra hebben ze een krans en bloemen bij het graf van Boomsma gelegd.


Riedo.nl, 4 mei 2017