Dorpshuiscommissie  (bestuur en beheer)


 

Vanuit dorpsbelang Sondel is in 2003 de dorpshuiscommissie opgericht.
De dorpshuiscommissie is in mei 2009 als zelfstandige stichting verdergegaan.

De stichting heeft als doel:
             Exploiteren van het dorpshuis
             Bevorderen van sociale - culturele activiteiten

De stichting doarpshūs Sondel bestaat uit de volgende personen:

   
Freark Pietersma voorzitter
Age vd Meer penningmeester
Margriet Dijkstra secretaris
Anke de Jong  
Sippy Hofstra  
   
Pieteke Flapper vanaf het begin er bij, is okt. 2016 afgetreden.
Igge van der Veer ook vanaf het begin er bij is nov. 2017 afgetreden
Jacoba Bakker ook vanaf het begin er bij is okt. 2018 afgetreden
   
  links:

Dorpshuiscomm. vraagt spreekrecht
Oudijzeractie
Bloembollen

Toegezegd bedrag voor nieuw dorpshuis
Nieuw dorpshuis uitgebeeld met lint.
Kerstmarkt 20082009

Snertactie

Suikerbrood-actie
Nieuwjaarreceptie 2011

Doarpshūs Sondel, stap dichterbij
Paashaas eier-actie
Gevulde koek actie
Eerste Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis
Viooltjes-actie

Openingsdatum geplant op 8 sept. 2012
Bedenk een naam voor het dorpshuis
Hygiėnecode voor dorpshuis
Openings uitnodiging
Officiėle opening dorpshuis

 

 
Vorderingen bouw nieuw dorpshuis
         
    Gebruikt frituurvet inleveren bij de Bining
Wegwijs bord dorpshuis geplaatst
Berghok 2013 maakt plaats voor nieuwe aanbouw
Nieuwe aanbouw in aanbouw
Dorpshuis bestaat 5 jaar
Himmeldei in/bij de Bining