Harmen de Boer legt eerste steen dorpshuis.
 
Vandaag 17 dec. legt Harmen de Boer de eerste steen bij het dorpshuis. Al vanaf 2000 is Sondel bezig om een eigen dorpshuis te verkrijgen. Maar daar gaat veel tijd in zitten. Maar per aug. j.l. is de schep de grond in gegaan op een stuk terrein aan de Sondelerdyk.
Harmen de Boer krijgt de eer om de eerste steen te leggen omdat hij in 1999  de grond verkocht aan dorpsbelang met dien verstande om er een speelterrein (dat een aantal jaren geleden gerealiseerd is) te maken en er een dorpshuis op te zetten. 
Om een dorpshuis van de grond te krijgen daar gaat heel veel tijd in zitten. De locatie was vrij vlot bekend.
In 2003 is een dorpshuiscommissie samengesteld.
Vergaderen en nog eens vergaderen. Met Dorpswurk. Met de gemeente om de tafel om deze in beweging te krijgen dat een dorpshuis voor Sondel noodzaak is.

Een grote drijvende kracht achter het hele gebeuren is Feike Samplonius. Van jongsaf aan zit hij in de bouw en alle in's
en out's daarvan zijn hem bekend.
Hij maakt tekeningen en berekeningen tot de laatste cent achter de komma.
Met een drietal mensen naar Den Haag geweest daar de buurman bezwaar aantekende.
Maar in augustus van dit jaar is toch de schep de grond in gegaan en de bouw verloopt zeer voorspoedig, dit alles ook onderleiding van Feike.


Voorzitter Feike van Dorpsbelang legt samen met
Harmen de Boer de eerste steen bij het dorpshuis.
   
Bij de eerste steenlegging waren vele Sondelers en bekenden aanwezig en een aantal leden van de gemeente.
Voorzitter Freark Pietersma nam het woord en memoreerde in een aantal zinnen de tot standkoming van het dorpshuis en dat men al zover is gevorderd, mede door de vele vrijwilligers.
Vervolgens was het de beurt aan Harmen om de eerste steen te leggen. Hierbij werd hij geholpen door de voorzitter van Dorpsbelang Feike.  En gezamenlijk tilden ze de steen met inscriptie  op z'n plek.
Voor Hamen was er een klein cadeautje en voor zijn vrouw een bloemetje.

Hierna kreeg Feike de microfoon even ter hand dat we met z'n allen 'hartstikke grutsk' kunnen zijn. En als blijk van waardering kregen de leden van de dorpshuiscommissie een presentje voor het vele werk binnen het bestuur. Voor stageloper Gooitzen was er ook een leuke attentie als blijk van waardering voor de werkzaamheden die hij als driedaagse stage in de week hier opdoet onder leiding van Feike.
En zaterdags als vrijwilliger.

Verder waren er geen sprekers. Een ieder kon nu het opgeruimde dorpshuis van binnen bekijken en voor een praatje en glaasje glühwein of fris.
Na afloop was er voor alle vrijwilligers in de 'keet' een lekkere kerst-attentie.

       
Riedo.nl   17 dec. 2011