Sondel 'grutsk' op nieuwe dorpshuis


Op deze geweldige mooie nazomerdag wordt ons dorpshuis in Sondel officieel geopend, waar 10 jaar op is gewacht.  's Morgens vroeg zet de dorpshuiscommissie de laatste dingen even recht. Alles staat er nu prima voor. Door de bloemist zijn al een aantal boeketten bloemen gebracht met succeswensen.
Richting half 11 stroomde Sondel en belangstellenden uit voor de opening. Alle kinderen kregen een ballon uitgereikt die ze later mochten oplaten.
Het bestuur had Eelke Lok van omroep Fryslân aangetrokken om het geheel aan elkaar te praten, waar hij geknipt voor is.  Voorzitter Freark Pietersma en supervisor Feike Samplonius mochten de vlaggen hijsen die door twee jeugdige inwoners van Sondel werden vastgehouden.

Een ieder in Sondel had een naam voor het dorpshuis in kunnen leveren, vele namen zijn binnen gekomen.
De commissie heeft hieruit een passende naam gekozen. Eelke Lok haalde Liskje Dijkstra naar voren, zij heeft de naam van ons dorpshuis bedacht en mocht deze dan ook onthullen.
Na een ruk aan het touwtje kwam de naam 'de Bining' voor het licht. Dit is een friese naam voor verbinding, samen verbonden zijn in en met het dorp(shuis).

Eelke Lok praet met Liskje Dijkstra, voorzitter Freark Pietersma kijkt toe.
         
Hierna kreeg oud inwoner van Sondel Freark Smink het woord. In zijn openingsspeech refereerde hij even aan de tijd dat hij als jonge knaap in Sondel woonde en wat hij daar allemaal heeft meegemaakt en meegekregen en wat hem mede heeft gemaakt.
Na de speech lieten de kinderen de ballonnen op. Altijd een prachtig gezicht.
Hierna zongen de Bilsjongers uit volle borst over het nieuwe dorpshuis.
Daarna opende Freark Smink de voordeur van het dorpshuis en liet een ieder binnen.

Binnen werden vele handen geschud en de commissie veel succes gewenst met het nieuwe dorpshuis 'de Bining'.
Onder het genot van een kop koffie en taartje kon iedereen het gebouw bewonderen.
Op een grote tv aan de wand werd een slide-show van foto's gegeven van de bouw vanaf het begin.
Elke Lok haalde de voorzitter Freark naar voren die een speech afstak over het gehele gebeuren.
Hierna kwam de drijvende kracht achter het dorpshuis, Feike Samplonius aan het woord. Hij verwoorde het geheel als een geweldige prestatie voor Sondel met een mooi vooruitzicht. Door vrijwilligers werd er meer dan 5000 uren aan gewerkt.
Ambtenaar Frans Veltman van de gemeente wenste ons veel succes met het nieuwe dorpshuis.
De Bilsjongers stapten op het podium voor nog een rondje zingen.

Voor de kinderen was er een springkussen  en de hele dag was het een komen en gaan van mensen die even een kijkje kwamen nemen. 's Avonds vanaf 21.00 uur muziek van de band Six Pack.

Riedo.nl  8 sept. 2012

 
De ballonen de lucht in