Gebrandschilderd raam voor kerkje in Sondel
SONDEL, De glazeniers Ton de Bruin en Johannes Boersma hebben de afgelopen maanden  in opdracht van Jorrit de Haan uit Zevenhoven,  een gebrandschilderd raam gemaakt voorstellende een biddende Jezus in de tuin van Gethsémané.
Gedurende de laatst voorbije weken werd het raam in de kerk geplaatst, de plaats waaraan de Haan bijzondere herinneringen koestert. Hij werd geboren in de naast het gelegen kop-hals-romp boerderij en is getogen in Sondel. ‘’Mijn vader was diaken van het Sondeler kerkje”. Toen de familie later naar Nijemirdum verhuisde bleven ze in Sondel ter kerke gaan. Vandaag de dag behoren beide dorpen ook tot dezelfde gemeente.

Jorrit de Haan, in 1934 in Sondel geboren,  bleef zijn leven in Sondel altijd in gedachten houden. Toen hij twintig was liet hij het dorp achter zich en koos voor een loopbaan in het onderwijs.  “Dat is altijd buiten Friesland geweest”. Eerst onderwees hij op een basisschool in Woerden, enkele jaren later in Bodegraven.
Theologie trok in die jaren al zijn bijzondere aandacht, hij volgde een studie en werd later predikant na eerst een tijdje hulp predikant  te zijn geweest. Dat was in Zevenhoven, de plaats waar hij nog woont. Vele jaren werkte Jorrit de Haan als predikant in Katwijk aan Zee, een kerk waaraan hij al eens zes gebrandschilderde ramen schonk.
Voor De Haan die zijn levenlang ongehuwd bleef, kreeg de kerk een heel bijzondere betekenis. “De kerk is Gods huis en ik ben God dankbaar voor wat hij allemaal voor mij heeft betekend”.
Uit dankbaarheid schonk hij de ramen aan de kerk en liet in de afgelopen maanden een groot gebrandschilderd raam maken voor de kerk in Sondel. De voorstelling die erop is te zien is uiteraard een bijbelse.

Jezus bidt in de tuin van Gethsémané. Op de achtergrond zijn discipelen. Maar het is niet het enige dat Jorrit de Haan aan Sondel bindt. In 2000 verscheen een boek van Plaatselijk Belang met daarin een hoofdstuk over de kerk van Sondel.


Het aangebodene gebrandschilderde raam

Daar borduurt De Haan nu op voort. Hij schreef een boekje over de geschiedenis van de Sondeler kerk en ontdekte dat het Godshuis ooit is gewijd aan de discipel Andreas, de eerste discipel van Jezus. “Zijn naam wordt nog steeds vermeld op de klok in de kerk van Gorkum”. Verder beschrijft De Haan in het boekje uiteraard de historische achtergrond van verschillende facetten uit de kerk. Aan bod komen ondermeer het orgel en de familiebank.

Zondag 14 oktober wordt het boekje officieel gepresenteerd. Dat is tijdens een speciale dienst in het kerkje van Sondel. Dan ook wordt het gebrandschilderde raam onthuld en zullen er liederen worden gezongen met als vervolg een speciaal geschreven liturgie. Tijdens de dienst die om 09.15 uur begint bespeelt Louwine Woudwijk-Boomsma het orgel en draagt voor uit eigen werk. Ook aan haar koestert De Haan goede herinneringen. “Ze was in de tijd dat we in Sondel woonden mijn buurmeisje”.

Bron: Balkster Courant 11 okt. 2007
Door Catrienus Meijer

 

       
SONDEL - In de volle kerk van Sondel "De Haven" zal vanmorgen het gebrandschilderde raam worden aangeboden door Ds. Jorrit de Haan die ook deze Eredienst zal leiden. Vele familieleden van De Haan waren aanwezig. Vooraf en tijdens de dienst bespeelde Mevrouw Louwina Woudwijk-Boomsma vol verve het orgel. Tijdens de dienst werd uit een prachtig speciaal gemaakte liturgie gezongen.

Dominee Jorrit de Haan op de kansel
  Na de dienst werd overgegaan tot de overdracht van het gebrandschilderde raam. Voorganger De Haan opende het gordijn door aan de touwtjes te trekken met daarachter het prachtige raam.
Na een applaus kreeg de voorzitter Hielke Smink van het college van kerkeren  nog een glazen tegel met tekst met opschrift van het aangebodene. Voorzitter Smink  bedankte Ds Jorrit de Haan voor het schitterende gebrandschilderde raam."Een prachtig kado en dat doet je iets. We zijn U veel dank verschuldigd", zei de voorzitter.

Ook glazenier Johannes Boersma werd even naar voren geroepen en kreeg veel lof over het gemaakt raam en uit handen van Jorrit de Haan een bloemetje en een boekje over de geschiedenis van de kerk en alles daaromheen. 

Louwina  Woudwijk-Boomsma kreeg een boeket bloemen en  boekje als dank voor het bespelen van het orgel en voordragen uit eigen bundel.
Jan Smits werd ook nog even in het zonnetje gezet daar hij vandaag jarig was en kreeg ook een boekje.
De naaste familie van De Haan kreeg ook even het woord dat het altijd al een stille wens was geweest om een gebrandschilderd raam aan de kerk te schenken.
Na de dienst kreeg iedere kerkganger een hand van de oud-Sondeler De Haan en werd ieder uitgenodigd voor koffie met koek in het lokaal van Sondel.

Riedo.nl 7 oktober 2007