Brons voor de heer Durk de Jong te Sondel
 


Durk de Jong
De heer Durk de Jong te Sondel vierde vorig jaar een jubileum, dat dit jaar officiële erkenning vond in het toekennen van de eremedaille in brons in de orde van Oranje Nassau.
De heer D. de Jong was toen namelijk veertig jaar werkzaam als landarbeider op de boerderij van de heer Freark Smink en later diens zoon Siemen Smink, waar hij ook nu nog werkzaam is. 
De jubilaris werd in Nijemirdum geboren op 26 januari 1906. Na hier en daar te hebben gewerkt als boerenknecht kwam hij als twintig-jarige bij de familie Smink.
Toen hij in 1942 trouwde betrok hij een woning vlak bij de boerderij. 
Zijn twee zoons, 24 en 18 jaar, zoeken het niet in het boerenwerk: de oudste zit in het bouwvak’ de jongste zit op de LTS in Sneek.
Vrijdag kwam de burgemeester van Gaasterland, de heer Sixma Baron van Heemstra, de jubilaris verrassen met de vererende onderscheiding, waarmee zijn trouw en arbeidzaamheid officieel waardering ondervindt.
Durk de Jong is nog tot 1967 arbeider gebleven bij de Fam. Smink.

                                1966