Feike krijgt lintje opgespeld


Tijdens de reŁnie in Sondel was het een mooie gelegenheid om iemand in het zonnetje te zetten. De eer komt toe aan Feike Samplonius (68) die heel veel voor Sondel heeft gedaan. Hij heeft in vele besturen zitting genomen. Meer dan 35 jaar in bestuur Dorpsbelang.
Hij is de inspirator, aanjager en uitvoerder van ons mooie dorpshuis.
 
Meedenker in de verbouw van de kerk in Sondel en de toren die nog verbouwd moet worden na deze zomer.

Burgemeester Arie Aalberts mocht in de naam van de Koning, Feike een lintje opspelden. Een onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Riedo.nl  21 juni 2014