FF Boeren 2017

FF Boeren 2017

Deze zomer staat weer voor de deur, dus dan is het ook weer tijd voor FF Boeren! FF Boeren! komt van het Friese ‘efkes buorkje’, even de boer op. En dat is nou juist de bedoeling!
Op 3, 10 en 17 augustus van 11.00 – 18.00 uur opent niet alleen het Gaasterlandse platteland, maar ook de agrariërs uit de Brekkenpolder haar deuren voor iedereen!  We hebben weer geprobeerd drie aantrekkelijke en afwisselende routes voor u samen te stellen. 
Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in een varkensstal, bij een schapenmelkerij, in een mooi natuurgebied of kom kijken bij het melken van de koeien.

In Sondel zetten de boeren de deuren open op 3 augustus. De deelnemers zijn dhr. Willem Eppinga, Fam. Kerst Bangma, Fam. Johannes Smink, Fam. Jacobus Eppinga en Fam. Freerk Pietersma.

Kom kijken, kom ruiken, kom luisteren, kom proeven, kom… en beleef het zelf! Kortom: kom voor een onvergetelijk leuk, leerzaam én gratis dagje uit voor jong en oud naar dit prachtige gebied en Beleef Gaasterland en de Brekkenpolder!
Kijk voor meer informatie op www.ffboeren.nl of volg ons op Facebook (FF-Boeren).

De volgende boeren stellen hun bedrijf aan u open op 3 augustus a.s.:

Willem Eppinga, Jac. Boomsmastraat 52, Sondel

Op Eppinga Sate, waar (eigenaar) Willem Eppinga geboren en getogen is, kunt u hernieuwd kennismaken met het boerenleven vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu. In de monumentale boerderij, waar historie en nostalgie samenkomen, vind u een scala aan landbouwwerktuigen en gebruiksvoorwerpen van weleer.

Alles overzichtelijk gerangschikt en voorzien van illustraties welke u een idee geven van het boerenleven van toen.
Daarbij kunt u kunt denken aan verschillende types boerenwagens, een houten hooischudder maar ook een ingericht stookhok waar het gezin zomers in leefde.
Kom kijken, beleven en luisteren naar de levendige verhalen van het boerenleven van toen en nu!

Johannes Smink, Sondelerdyk 4, Sondel

Hallo, wij zijn Siemen en Johannes Smink. Wij boeren in maatschap op 2 locaties in Sondel. Ons ouderlijk bedrijf ligt aan de Beuckenswijkstraat 42, waar Siemen en Anna met hun 4 jongens wonen. Op deze boerderij is onze heit Hendrik ooit begonnen samen met zijn broer Ale. In 2005 hebben we de boerderij aan de Sondelerdyk 4 erbij gekocht. Hier woont nu Johannes met z’n gezin. Deze boerderij ligt vlak bij de Sondeler Leijen, een prachtig gebied.

In de winter overwinteren er veel ganzen in dit gebied. Om een steentje bij te dragen aan de biodiversiteit passen we op het meeste grasland slootkantenbeheer toe. Door stroken langs de sloot niet te bemesten verschralen deze en krijgen allerlei (moeras)planten weer een kans om te groeien en bloeien.

In totaal is 120 hectare land in gebruik. Op 20 hectare wordt maïs verbouwd, de overige 100 hectare is grasland. 
Er zijn nu 160 melkkoeien en 110 stuks jongvee. In 2015 hebben we een nieuwe stal gebouwd aan de Sondelerdyk, zodat we op beide locaties kunnen melken. Deze stal is gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij. Een (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. 

Dit houdt in praktijk onder andere in dat het ruim is opgezet, rubber op de vloeren, veel licht en een geïsoleerd dak. 
Ook hebben we gedacht aan energieverbruik door bijvoorbeeld het toepassen van energiezuinige verlichting.
Komen jullie 3 augustus ook een kijkje nemen in onze “nieuwe” stal?

Freerk Pietersma, Delbuursteweg 7, Sondel

Hallo! Wij zijn Freerk en Inske Pietersma en wonen samen met ons zoontje Elmur van 6 maanden aan de Delbuursterweg 7 in Sondel. Hier hebben wij een pluimveehouderij. Even kort over ons zelf: Freerk is 31 jaar en heeft naast het verzorgen van de kippen een baan als vertegenwoordiger bij Jan Bakker Oldebroek.
Inske is 27 jaar en heeft naast ons bedrijf een baan als PR-medewerker. Samen runnen wij de pluimveehouderij waar ruimte is voor circa 75.000 kuikens. Deze kuikens zijn van het ras Ross en zijn bedoeld voor consumptie.
Trots kunnen wij hierbij vertellen dat wij al een aantal jaren volledig antibiotica vrij werken!In 2008 hebben wij het bedrijf overgenomen van pake en beppe Schilstra, de opa en oma van Freerk. Zij zijn in 1970, naast hun melkkoeien, gestart met het houden van vleeskuikens in twee stallen.Met het melken van de koeien zijn ze in de loop van de jaren gestopt en daarmee verdwenen ook de koeien van het erf. In 2014 hebben wij een van de verouderde kippenstallen vervangen voor een nieuwe en moderne pluimveestal.  

Deze nieuwe stal is uitgerust met 6 voerlijnen, 7 waterlijnen, een klimaatcomputer en een warmtewisselaar voor het duurzaam omgaan met energie. 
Op 3 augustus a.s. bent u van harte welkom om bij ons een kijkje te nemen en vertellen wij u graag alle ins en outs over dit boerenleven!
Graag tot dan.   Freerk en Inske 

Jacobus Eppinga, Sondelerdyk 3a , Sondel

Wij zijn Jacobus en Brenda Eppinga en wonen met onze kinderen Hinke (5), Ali(5), Hendrik(4) en Marrit(2) aan de Sondelerdyk 3a.
Op de leeftijd van 18 jaar zat Jacobus op de middelbare landbouwschool te Sneek.
Toen in 2001 de mond en klauwzeer uit brak en de landbouwschool dicht ging kwam ik thuis op het boerenbedrijf bij mijn vader en mijn oom, als knecht in het bedrijf. Na enkele jaren trad ik in de maatschap en had ik plannen om een nieuwe ligboxstal te bouwen.
In 2007 begonnen we met een nieuwe ligboxstal met huis te bouwen aan de Sondelerdyk. In mei 2008 gingen we over met 80 melkkoeien waar we een 6 ton quotum mee vol melkten. Door de jaren heen werd er melkquotum gekocht en enkele losse percelen land. In 2013 nam ik het bedrijf over. In 2014 bouwden we er een jongveestal bij. In het huidige jaar 2017 melken we nu 120 melk- en kalfkoeien wie 1,3 miljoen melk produceren op jaarbasis. Op een bijbehorend 60 ha land waarvan 7 ha maïs.  

De koeien worden gemolken in een 2x 18 stands swing-over melkerij. De koeien weiden ruim 150 dagen rondom de percelen bij de boerderij. De melk wordt geleverd aan Vreugdenhil te Scharsterbrug, wie ook op 3 augustus aanwezig zal zijn!
De rantsoenen voor de koeien worden klaar gemaakt en iedere dag vers gevoerd door R. de jong uit Tjerkgaast (www.koeienvoeren.nl) met zijn zelfrijdende voermengwagen. Ook de Jong zal met voermengwagen 3 augustus aanwezig zijn.
Naast het melkveebedrijf zit Jacobus nog in de verkoop van spermarietjes van Duitse en Franse stieren.
Het streven op dit bedrijf is naar een uniforme veestapel met veel balans en kracht wie makkelijk veel melk produceren. Het fokken van balansrijke mooie koeien geeft Jacobus als fokkerij liefhebber veel plezier. Hierdoor is Jacobus ook te vinden met koeien op diverse keuringen.
Jullie zijn hartelijk welkom op 3 augustus!, Peter Kramer staat deze dag met zijn patatkraam bij ons op het erf.

Kerst Bangma, Beuckenswijkstraat 13, Sondel

Op 3 augustus 2017 kunt u een kijkje komen nemen op het melkveebedrijf van de familie Bangma op de Beuckenswijkstraat 13 in Sondel. Wij zijn Kerst en Corrie Bangma. Samen met onze kinderen Rudy, Fonger, Marrit en Siebren wonen wij op een prachtige boerderij net binnen de bebouwde kom van Sondel.
Het is een echt familiebedrijf. Vanaf 1970 hebben de ouders van Kerst hier geboerd, daarvoor waren zij boer in Nijemirdum. Door de ruilverkaveling zijn zij destijds naar Sondel verhuisd. In 1994 heeft Kerst de boerderij van zijn ouders overgenomen. Toen is er eigenhandig een ligboxenstal gebouwd, daarna een werktuigenloods en als laatste een jongveestal.

We hebben een melkveebedrijf met bijna 30 ha landbouwgrond, waarvan 2,5 hectare snijmais en de rest is grasland. Het bedrijf telt 50 stuks melkvee en 20 stuks jongvee. Op ons bedrijf lopen de koeien vanaf het voorjaar tot het najaar in de wei.De koeien hoeven voor ons niet op hun tenen te lopen qua melkproductie, maar wij streven naar een eenvoudige en makkelijke bedrijfsvoering met een hoog gehalte aan arbeidsvreugde. Een gezonde veestapel, waarbij medicijnen zoals antibiotica al jarenlang niet nodig zijn geweest, staat voorop. In 2012 hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen zodat we ruimschoots kunnen voorzien in onze eigen stroombehoefte. In onze stallen en werktuigenloods maken we gebruik van energiezuinige ledverlichting. Het uitgebreide machinepark zorgt dat wij bijna alle werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren.

De meeste machines zijn na het nodige speurwerk gebruikt gekocht. Het sleutelen is dan ook een leuke hobby van Kerst. Bent u nieuwsgierig naar het boerenleven?
Kom dan gerust op 3 augustus 2017 langs op ons bedrijf. U bent van harte welkom!

Hieronder een paar foto’s van de geslaagde dag.

Fam. Freerk Pietersma
Fam. Kerst Bangma
Johannes Smink
Fam. Johannes Smink
Fam. Willem Eppinga
Fam. Jacobus Eppinga