Drie fruitbomen geplant bij de Bining


Bij ons dorpshuis de Bining zijn vanmorgen een drietal fruitbomen geplant. Dit initiatief is in nauwe samenwerking met de gemeente De Friese Meren en Mijn Gaasterland tot stand gekomen.
De omringende dorpen krijgen ook een aantal fruitbomen te planten. Hotske Batteram en Theo van Bruggen van Mijn Gaasterland waren vanmorgen aanwezig bij het planten van de bomen.
Tzt komt er nog een info bord bij de bomen te staan.
Het is de bedoeling dat wij als dorpsbewoners zelf op de fruitbomen passen en deze verzorgen.
En.....als er fruit aan hangt en deze rijp is, dit dan zelf op eten.
Fruit van eigen bodem.

Dorpsbelang/Dorpshuiscommissie
22 maart 2014


1 van de drie bomen geplant door dorpsbelang/dorpshuiscommissie.