Geboren Froukje Boonstra


 

De  HEERE heeft ons een dochter en zusje gegeven.

 

Froukje Sifra

We noemen haar Froukje

Sneek, 28 mei 2015
Wander en Uilkje Boonstra- van der Goot
Eize, Melle, Bauke en Marten