Geboren Rein Johannes Boonstra


De HEERE, de Schepper, Onderhouder en Regeerder van
het leven, heeft ons een zoon en broertje gegeven.

Rein Johannes

We noemen hem:

Rein Jan

Heerenveen, 24 maart 2017

Wander en Uilkje Boonstra- van der Goot
Eize, Melle, Bauke, Marten en Froukje

Jac. Boomsmastraat 62