Gedenknaald 'Koos' opgeknapt


Al enige jaren staat de gedenknaald van de in de oorlog '40-'45 doodgeschoten Jacobus (Koos) Boomsma uit het lood. Doordat er in de onderste betonplaat een scheur is ontstaan begon de gedenknaald (deze naald wordt officieel "toorts" genoemd) schuin te hangen.

Nazaten van Jacobus Boomsma hadden al eens navraag gedaan of het mogelijk was de gedenknaald weer recht te zetten.
Dorpsbelang Sondel heeft ook een aantal pogingen gedaan om te bewerkstellen bij instanties als Prov. Waterstaat Friesland, om sowieso de naald voor een eerstvolgende herdenking in 2010 recht te krijgen.
Sinds half april staat de gedenknaald weer kaarsrecht.

 


Grafmonumenten Steenklip restaureert  de gedenknaald
In de oorlog werden de voorbereidingen getroffen, maar op 30 augustus 1945 werd de stichting Sneek 1940-1945 opgericht. Deze stichtingen gaf kinderen van wie de vader in het verzet was overleden mogelijkheden om te studeren en voorzag weduwen van een extra uitkering.
In 1946 waren er zo'n 3300 leden. In april 1946 werd het beheer van de ingezamelde gelden ondergebracht bij de Stichting Friesland 1940-1945 en de Stichting Sneek 1940-1945.
Deze stichtingen hebben ook de gedenknaald(en) laten zetten. Het onderhoud werd voorheen door vrijwilligers gedaan.  Sinds een aantal jaren hebben de stichtingen het onderhoud uitbesteed aan de Prov. Waterstaat Friesland.
Het onderhoud is "eeuwigdurend" uitbesteed.


In  mei 2010 zal er weer een herdenking worden georganiseerd door Dorpsbelang Sondel en belanghebbenden.

Feike Samplonius
Doede Deinum,   22 april 2009
Bronnen:

http://www.hipfryslan.nl/?x=detail&id=41149
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=23739