Tweespan:


nog een herinnering aan Harmen Thibaudier

Harmen, woonachtig op de Delbuursterweg 21, was de laatste veehouder in Sondel en omstreken die met paarden werkte.
Al zijn paarden werden Pokkie genoemd, zoals zijn honden allemaal Fikkie heetten.
We zien hier moeder en dochter.
Dochter leerde het trekken voor de kar en braaf lopen bij een jongen uit Oudemirdum. Die ging er nog op uit om paarden te beslaan.
Hij reisde naar boeren die in Friesland met paarden werkten en besloeg ze ter plekke.
 
Dick Walda, maart 2016