Beatrix geboren, 1 febr 1938. Op achtergrond de Openbare school.
Beuckenswijkstraat 1952. Boerderij Fam Deinum Sondel aan de Beuckenswijkstraat.
1968. Boerderij Fam. Klaas M. Deinum
1930, boerderij van Jacob Bremer. Hedendaags alleen het huisje nog.
1938 schilderij  van de boerderij van Durk Dooper.
1945. De Duitsers hebben kamp Eisbar verlaten.
Fam Siemen Smink. De bolderwagen staat nog op de boerderij van oudjaarsnacht.
Hendrik Eppinga en rechts arbeider Onne Dam.
Jac. Boomsmastraat in Sondel, links boerderij W. de Vries. Achter vlnr 2e Jantsje Boomsma, 4e Akke Akkerman Melken aan de melkwagen. Jan Akkerman melkt de koeien. Durk, zoon van Douwe de Vries, woonden indertijd in de laatste boerderij aan de Wilhelminastraat.
Noorderreed Zangver. Us Liet rond 1935.
1945, Molen in de oude Sondeler polder. Transportbedrijf Geert Klootwijk Ingang  Kamp Sondel. Doede Bosma bij het paard. Woning van Willem en Gooiske ten Brink aan het Heechpaed. Simen van der Goot haalt drie weiden hooi op. Arbeider Age zit al. School met den bijbel te Sondel. Rechts winkel van Appie Boomsma. Woning er naast van Durk en Aaf Postma. Zwaaigat Op 'e terp stonden indertijd nog geen huizen. 1960, Klaske Postma, Tineke Visser, Foekje Breimer en Mine de Vries. Koeien ophalen om te melken 1944, Geheel rechts Pieter Boomsma. Eerste dame vanaf rechts Akke Piersma, Louwina Boomsma. Hendrik Ynses de Jong Boerderij van Wiebe en Cornelia de Vries Kleuterschool in Sondel in 1962 opgezet.
Hindrik vd Veer met op achtergrond boerderij van Wiebe de Vries.
1935. Beuckenswijkstraat
Beuckenswijkstraat In het hooi.Witte bloes arbeider Jan Piersma. Op wagen Petrus vd Gooten ?
Koeien van Harmen Douwes Boersma in het ´jister´
Appie Faber aan het hooi persen.
Her. kerk te Sondel. Ingang Camping Sondel. rond 1950
Zwaaigat. 1944. Jac. Boomsmastraat
1969. Nieuwe woningen aan de Jac. Boomsmastraat
Jac. Boomsmastraat. 1969

Beuckenswijkstraat. 1969

Jac. Boomsmastraat. Kerk op de achtergrond
1969. Jac. Boomsmastraat
Frans Smits over rolbatte. 1965. Woning van klompmaker Jan Akkerman is geheel verdwenen. Hier staat nu de rotonde Sondel/wijckel.
1965. Boerderij van Petrus vd Goot. Op achtergrond de boerderij van Doede Bosma.
Jantje Akkerman Kluitenberg. Op achtergrond boerderij van Fam Eppinga.
Jelte Eppinga bij de aanbindmelkstal.
Rond 1950, Jouke Smits keert het gras. Op achtergrond de Sondeler molen in de oude Sondeler polder.
Camping Sondel 1935, meisjesvereniging. links op eerste stoel Giltsje Deinum, middenachter met kralen Wieke Akkerman.
Boerderij van Hendrik Ynses de Jong. 1947 afgebrand.
School met den bijbel 1923.
Autobus door Sondel. Dertiger jaren.
Windmoter in de Warren digitaal geplaatst
1965. De nieuwe Sondeler polder stond in de winter onder water.