Afscheid van peuterjuf Roelie


Bijna 15 jaar was Roelie Atsma vrijwilligster bij "de Hummelterp".
Dit doet zij op een zeer betrokken manier en met heel veel plezier. Dat wordt door ons heel erg gewardeerd.

Wij vinden het bijzonder dat Roelie al bijna 15 jaar gedurende 2 dagdelen per week op vrijwillige basis zich aan onze stichting heeft verbonden. Roelie voelde zich erg verantwoordelijk voor "de Hummelterp". Naast deze 2 dagdelen deed zij ook nog regelmatig, samen met Kees, andere 'peuterklusjes'.


Voor Roelie is aan het eind van dit peuterjaar 2016-17 de tiojd gekomen om afscheid van ons te nemen. Naast dat wij het jammer vinden, hebben we heel begrip voor haar besluit. Voor haar is de tijd gekomen om weer andere leuke dingen op te pakken.
Wij wensen haar, samen met Kees, dan ook voor de toekomst heel veel geluk en gezondheid toe.

Jitske Mulder, Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat
17 juli 2017

 

     
  Op de foto bekijkt Roelie samen met Klarissa Zandstra en Brenda Eppinga het boekwerk dat deze twee ouders samengesteld hebben en waarvan heel veel ex-peuters.