Peuterspeelzaal 'Hummelterp' in Sondel


De peuterspeelzaal “de Hummelterp” is opgericht in 1987 door twee jonge moeders: Riemke Deinum en Pieteke Flapper en was jarenlang gehuisvest in “het Lokaal” van
de SOW kerk te Sondel.

Hier konden peuters uit Sondel en omstreken heerlijk met elkaar spelen en leren. Het sociale contact, het zich veilig voelen in de groep en het spelenderwijs leren van liedjes, kleuren en begrippen, zijn trouwens nu nog steeds actuele doelstellingen van de peuterspeelzaal.
 

Sinds 2008 valt de peuterspeelzaal onder een overkoepelende organisatie: Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlan-Sleat.
In 2009 verhuisden de peuters naar de Basisschool “Op ‛e Terp” te Sondel.
Daar werd de gemeenschappelijke ruimte omgetoverd tot een prettig verblijf: Het werd in vrolijke kleuren geschilderd, er kwam nieuw meubilair en alles werd aangepast aan de eisen des tijds.

Ook het kleuterplein was een heerlijke aanvulling.
De peuters kunnen fijn met ons naar buiten.
Twee ochtenden in de week zijn peuters vanaf 2 jaar welkom. Als ze vier jaar geworden zijn gaan ze een deur verder naar de juffen van groep 1 – 2.
Dinsdag- en donderdagochtend. Van 8.30 tot 11.30.
 

De leidster is Anita Nieuwenhuijsen en de vaste vrijwilligster is Roelie Atsma.
Voor meer informatie en/of aanmelding van uw peutertje kunt u terecht bij Jitske Mulder, directrice van de Stichting (tel.: 06 50894096) of bij Anita (tel.: 0625417981)
 

  Hummelterp adres/info

1997 - Peuterspeelzaal heeft eindelijn een naam

2004 - Certificaten uitgereikt

2005 - Amerikaanse schoolbus op bezoek

2009 - Peuters Hummelterp verhuizen

1212 - Pjutteboartersplak foar meartalige űntwikkeling

1212 - Hummelterp bestaat 25 jaar

2017 - Afscheid van Roelie Atsma
 


Peuters aan het schilderen
 

 

 

 

 

 

Peuters aan het spelen
2003 - Twee foto's van de peuters in het lokaaltje van de SOW-kerk.