Peuterzaal Sondel heeft eindelijk naam 

SONDEL. ‘Hummelterp’ is de naam geworden van de peuterspeelzaal in Sondel. Daarmee heeft het onderkomen voor kinderen van 2 tot 4 jaar eindelijk een naam gekregen. In de tien jaar dat de opvang voor de peuter in Sondel loopt bleef het daarvan verstoken en brachten ouders hun kinderen naar het ‘boatersplak yn ’t lokaal’. Want daar vestigende de peuterspeelzaal zich in 1987. Sinds afgelopen maandag vermaken de peuters zich in Hummelterp, nu ook in naam de oorloper van de basisschool in het dorp.

Romkje Smink (14) en Durkje Heeres (13) waren in 1987 de eerste peuters op de toen nog naamloze peuterspeelzaal. Maandagmiddag mochten zij de naam onthullen en deden dat onder toeziend oog van vele belangstellenden en natuurlijk de peuters. Een beetje nostalgisch getint is de uitvoering wel. De naam maakt deel uit van een bord waarop ook het logo van de peuterspeelzaal is afgebeeld: twee spelende kinderen in Ot en Sien-sfeer.

De naam ‘Hummelterp’ (bedacht door Doede Deinum uit Sondel) is niet een toevallige keus. "In ons dorp hebben we de basisschool die Op ‘e Terp heet", vertelt leidster Riemke Deinum, "de peuterspeelzaal is eigelijk de voorloper van de school. En omdat we peuterterp niet zo mooie vonden werd het Hummelterp".

Bestaansrecht

De peuterspeelzaal in Sondel heeft in de afgelopen tien jaar zijn bestaansrecht bewezen. Met de opvang van 15 peuters hebben drie leidsters gedurende de twee dagdelen in de week, hun handen vol. "We zitten daarmee ook nagenoeg aan het maximum aan opvang", zegt Riemke Deinum. In de afgelopen tien jaar is de opvang stabiel geweest.

In 1987 kwam de peuterspeelzaal tot stand na een behoeftepeiling in het dorp. Dat kwam al pratend en spelend. "Ouders van kinderen kwamen natuurlijk wel eens bij elkaar op visite. Dan speelde de kinderen in de huiskamer. De één paste wel eens op de kinderen van de ander. En zo ging dat. Maar een kamer is snel te klein. En naarmate de behoefte groter werd, groeide ook de wens voor peuteropvang".

De initiatiefnemers klopten bij de gemeente aan om raad en financiële steun en kregen die.

Dorpsbelang werd eveneens bij de plannen betrokken, hielp hen financieel op weg en nam bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Open armen

In Sondel werd die start van de peuterspeelzaal met open armen ontvangen. In het gebouw van de plaatselijke kerk, ’t Lokaal, werd een ruimte gevonden waar op de eerste dag al 14 peuters werden ontvangen. "We zijn begonnen met één dagdeel per week. Maar gezien de belangstelling zijn we overstapt naar twee dagdelen per week".

Naast Riemke Deinum behoren Pieteke Flapper en Vera Mous tot het leidsterteam. Zij hebben veel energie gestoken in het wel en wee rond de peuterspeelzaal, in feite nog altijd een vrijwilligersbaan. "Een beetje is dat wel veranderd", zegt Riemke Deinum, "we krijgen nu in elk geval de kosten vergoed".

De peuterspeelzaal Hummelterp steunt op bijdragen van de ouders en een subsidie van de gemeente Gaasterlân-Sleat.

In de afgelopen jaren is het bestaan van de peuterspeelzaal steeds positief ontvangen. "Het voorziet duidelijk in een behoefte", weet Riemke Deinum, "niet alleen voor de peuters is het goed om ook eens met leeftijdgenootjes ge spelen en te delen maar het is ook goed voor de sociale contacten. Nee, als je het mij vraagt is het project enorm geslaagd.

Bron: Balkster Courant oktober 1997
Door: Catarinus Meijer
Opening Hummelterp : 27 oktobver 1997