Certificaten voor peuter & kleuterleidsters   


In het dorpshuis van Nijemirdum is door wethouder Willem Sprik van Gemeente Gaasterlân-Sleat op woensdagmorgen vijf certificaten aan peuter en kleuterleidsters van Sondel uitgereikt. Te weten aan peuterleidster Anita Nieuwenhuijsen , Emmy Poortema tutor van de peuters van de Hummelterp, Tineke de Vries, Feikje Naninga beiden kleuterleidster en Anelies Hospes tutor bij de peuters van de basisschool Op ´e Terp. Zij hebben afgelopen twee jaar gewerkt aan het onderwijsprogramma, het Piramideproject van het CITO.
Twee jaar geleden werd het dorp Sondel aangewezen om dit programma voor de peuters en de kleuter mee te werken. De leidsters moesten daarvoor een cursus volgen. In dit Piramideproject werd nauw samengewerkt door de peuterspeelzaal en de basisschool. Het programma omvat een gestructureerd aanbod van activiteiten en door hulp van de tutor de mogelijkheden van de kinderen te vergroten.

Het gehele project brengt nogal wat kosten met zich mee maar voor de basisschool is dit geen probleem omdat zij onder onderwijs vallen. Maar voor de peuters is het kostenprobleem groter daar zij onder welzijn vallen bij de Gemeente Gaasterlân-Sleat. Omdat er bij de gemeente grote bezuinigingen op stapel staan valt te bezien of beide leidsters van de peuterspeelzaal kunnen blijven.
           
    Sondel, 12 mei 2004