Peuters "Hummelterp"verhuizen naar basisschool "Op 'e  Terp"


Precies vandaag, na 22 jaar gespeeld te hebben in het oude lokaaltje van de SOW kerk te Sondel verhuizen de peuters naar de Christelijke Basisschool Op ‘e Terp. De 11 peuters en 2 leidsters te weten Anita Nieuwenhuijsen en Roelie Atsma komen met de bolderwagen aan bij school waar de laatste verhuisdoos in staat.
Schoolleider Klaas Altena met zijn team en alle kinderen ontvangen de peuters bij ingang van de school.
Jitske Mulder, coördinator van stichting overkoepelende peuterspeelzalen, nam bij de vernieuwde ingang even het woord.
Daar deze opening in het teken van de peuters stond, waren er verder geen pomeranten aanwezig. Hierna mochten twee peuters de ingang die hiervoor beplakt was met papier lostrekken en de nieuwe peuterspeelzaal was hiermee geopend.
 

Nieuw logo
Aan beide zijden van de ingang prikte het nieuwe bord met daarop het nieuwe logo van de Hummelterp. Was het oude logo een jongen en meisje tegenover elkaar, het logo is een herkennings teken en stelt een rups/duizendpoot op schoentjes voor.
De ruimte waar de peuters in komen heette duizendpoot, waar kon worden vergaderd en de kinderen handenarbeid in hadden. Kortom een creatieve ruimte. De helft hiervan wordt nu ingenomen door de peuters. Er komt nog een schuifwand in zodat als er een grote vergadering is, alles weer één grote ruimte kan zijn.
Bij de ingang is een klein halletje gemaakt waar de peuters hun jasjes op kunnen hangen.
De peuters spelen buiten op het speelterrein van de kleuters.

De peuters lopen met de leidsters door een haag van kinderen
Oprichting peuterklas
De oprichting van de peuterklas is ontstaan doordat twee dames uit Sondel, Riemke Deinum en Pieteke Flapper met hun beide dochters een wandeling maakten en zo op het idee kwamen om meer speelkameraadjes voor hun twee meiden te zoeken.
Zo is het idee ontsproten om een crèche op te zetten voor peuters van twee tot vier jaar en dit te houden in het lokaaltje van Sondel. Na menig vergaderen om het o.a. financieel rond te krijgen zijn ze beiden als leidsters op 27 oktober 1987 van start gegaan op één dagdeel met veertien peuters. Voor dit goede initiatief kregen ze van dorpsbelang een startbedrag van 200 gulden.
Veel werk is er verzet om alles financieel rond te zetten. De ouders betaalden een bedrag voor de peuters, maar er moest uiteraard ook huur worden betaald voor het lokaal. Twee keer hebben ze op de middenstandsbeurs gestaan van de Sondeler Bil. Ouders hadden poppenkleren gebreid voor de verkoop. Kinderen konden verven en tekeningen opkleuren, enz.

Jitske Mulder houdt een kleine toespraak voor de peuters
Hier hielden ze ook enige gelden van over om speelgoed te kopen en kleine uitjes naar bijvoorbeeld het speeltuintje op het Recreatie Centrum. En natuurlijk voor de bekendheid om meer peuters op de crèche te krijgen.
In 1992 kwam er een dagdeel op vrijdag bij en kwam Epkje Klompmaker er als extra leidster bij. Weer later kwam Vera Mous de groep versterken samen met Anneke Ferdinands.

Na verloop van tijd kreeg de peuterspeelzaal die de naam Hummelterp gekregen had, van de gemeente elk jaar een subsidiebijdrage, die dan ook weer verantwoordt moest worden.
Vanaf nu werd het steeds meer professioneler, van de subsidiegelden konden de leidsters ook meubilair als bouwhoek, een kapperstafel en een poppenhoek kopen.
 
   
Na twaalf en een half jaar hebben Riemke, Pieteke en Vera de bestuurstaken van de Hummelterp op zich genomen en zijn anderen leidsters geworden.

Stichting geworden
De school Op ‘e Terp deed mee aan een piramide project en met dit project was veel geld gemoeid. De peuterspeelzaal kon hier ook in meeliften, maar moest dan wel een stichting worden. Dit gebeurde in 2001. Met de kennis die hier uit voort vloeide hebben de leidsters een certificaat gekregen. De hedendaagse leidster Anita heeft een driejarige studie afgerond en is nu gediplomeerd.

 

Overkoepelend orgaan
De tijd schrijdt voort en alles is aan verandering onderhevig. Zo ook het lokaaltje. Alles moest beter worden ingericht. Het voldeed niet meer aan de gestelde eisen van tegenwoordig. Eigenlijk kon het  niet meer in het lokaaltje.
Alles moest professioneler. In Sondel werd een Dorpshuiscommissie in het leven geblazen om te onderzoeken of het mogelijk was een nieuw dorpshuis te bouwen. In eerste instantie werd onderzocht om de school om te bouwen tot een MFC. Maar dit kon geen doorgang vinden.
Verder werd onderzocht om een dorpshuis te bouwen aan de Sondelerdyk mét daarin een peuterspeelzaal. Onderwijl kwam er in Gaasterland een overkoepelende organisatie die de peuterspeelzalen ging beheren.


Niels en Dennis trekken het papier van de deur en ramen

En was het beter dat de peuters bij de school in kwamen , zo ook in Sondel en dit gebeurde.  
De Dorpshuiscommissie kan nu een dorpshuis verder onderzoeken zonder peuterspeelzaal er in.
De peuterspeelzaal in Sondel werd als stichting ontbonden. Die ging net als alle peuterspeelzalen in Gaasterland  in het overkoepelend orgaan op. Deze centrale stichting geeft vorm aan de professionalisering en uitvoering van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente.

Nieuwe peuterstekje
De opening van vandaag stond geheel in het teken van de peuters die de beplakte deur en ramen  met papier open scheurden en hierbij kwam het logo van de Hummelterp te voorschijn.
De kleurvolle inrichting maakte de peuters niks uit, zij begonnen direct met het speelgoed te spelen alsof er niks was verandert. Voor de aanwezige ouders was er koffie met gebak. De officiële opening laat nog even op zich wachten. Hier en daar moeten nog enige aanpassingen worden gedaan.
Toch geweldig mooi dat de peuterspeelzaal geïntegreerd is in de basisschool.
Dat is voor alles en iedereen beter.
Hopelijk blijft de basisschool Op ‘e Terp nog in lengte van jaren bestaan, omdat een school als deze de dorpsgemeenschap verbindt.

Riedo.nl
27 oktober 2009           Meer info


De nieuwe peuterspeelzaal van binnen
 
22 juni 2010 is de officiële opening geweest