Jac. Boomsmastraat 1

Jac. Boomsmastraat 1

1930 –

Tjeerd Hendriks Visser, geb. 28  nov. 1880 te Oudemirdum als zv Harmen Hendriks Visser en Pier Jacobs Hospes. Van beroep meester bakker.  1908 getrouwd met;
Geeske Hendriks Schilstra geb. 19 april 1881 te Sondel als dv van Hendrik Watzes Schilstra en Katarina Brants van der Goot.
Tjeerd koopt een stukje grond naast de driesprong naar de Norde van veehouder Meine de Vries (broer van Heert de Vries zijn pake Rein) en laat er een woning rond 1937 op bouwen hoogstwaarschijnlijk door timmerbedrijf vd Veer.
1930 komt Mejuffrouw Aaltje Crajé, geb. 10 nov. 1911 vanuit Bovensmilde naar Sondel als handwerk juf aan de Christelijke school. Ze gaat in de kost bij de familie Wiebe en Elisabeth de Vries-Kooistra, op de Jac. Boomsmastraat 8, heden Willem Heeres.

1923 - Tjeerd Visser

Tjeerd zijn zoon Hendrik Visser geb. 15 juli 1911 te Sondel, volgt zijn vader op als bakker.  
Hij krijgt kunde aan Aaltje Crajé  en trouwt haar mids 1940 te Smilde. Ze gaan na hun trouwen wonen in de net nieuwgebouwde woning aan de Jac. Boomsmastraat 1. 
Ze krijgen 5 kinderen, 2 dochters Getinie, geb. 1941 en Gea worden hier geboren.  Henk, Tjeerd en Karel worden op de Beuckenswijkstraat 9 geboren, omdat ze daar in november 1946 heen verhuizen. 
Hendrik zijn ouders Tjeerd Visser geb. 28 okt. 1880 te Oudemirdum en zijn vrouw Geeske Schilstra geb. 19 april 1881 te Sondel  komen nu op de Jac. Boomsmastraat 1 te wonen. Zoon Watze geb. 19 maart 1919 te Sondel komt ook mee.  
Als Watze op 16 maart 1949 met Aleida Klok geb. 1925 te Smilde trouwt gaan ze tijdelijk op het kamp Sondel wonen in een houten huis/hok. Als Tjeerd komt te overlijden in oktober 1950 komen Watze en Aleida terug bij oma Geeske. Ze verblijven hier nadat hun oma Geeske op 10 mei 1957 overleden is. Daarna gaan Watze en Alie naar de woning/bakkerij nu, Beuckenswijkstraat 9.  

1957 –

Van Nijemirdum t.o. het Wytlânsdykje komen nu Kerst Bangma geb. 1894 te Sondel, getrouwd met Uilkje (OekeEppinga geb. 1899 te Nijemirdum, op 2 okt. 1924 te Balk. Ze gaan rentenieren. Kerst melkt nog wel 2 koeien als invulling van zijn oude dag. Hij heeft ze lopen op de 1.50 hectare grasland naast de bunkers (achter Onne Osinga en om daar te komen had hij toegang over het erf van Onne).
Voor 1940 was de meeste grond waarop het Kamp staat van hem, maar is grotendeels ingenomen voor de bouw ervan. In de winter stalt hij de koeien bij zijn zonen Robijn en Sietze. Eind jaren zestig vertrekt Sietze naar Joure, eerst bij het waterschap in de 
Haskerveenpolder, daarna bij DE. Gert Baukema werd toen arbeider bij Robijn. 

Kerst Bangma en Uilkje (Oeke) Eppinga
Plattegrond 1966 - Naast het Recreatiecentrum met geel omrand het perceel van erven Kerst Bangma wat in 1972 bij het Centrum wordt bijgevoegd.

1970 –

Robijn Bangma (1928-2009) getrouwd in 1959 met Eelkje vd Zee (1935-2017) zet het veehouderijbedrijf voort in Nijemirdum, maar komen in 1970 naar Beuckenswijkstraat 13. Kerst, (Robijn z’n vader) heeft niet al te lang genoten op de Jac. Boomsmastraat 1. In november 1961 overlijdt hij. Het stuk grasland van 1.50 ha gaat over naar zijn dochter Geeske die getrouwd is met Jaap Mulder van het Recreatiekamp Sondel en hij zet er een sanitair blok op en vult dit in 1972 op met een 60-tal standplaatsen voor caravans.  

Van 1991 tot mids 1994 huren Lieuwe en Nellie de Vos de woning. 
Daarna komen van de Beuckenwijkstraat 13, veehouder Robijn Bangma en Eelkje vd Zee. Ze laten er een garage bijbouwen door aannemer Durk vd Veer.
Vervolgens kopen Roy en Nelie in 2019 de woning. 

FS / Riedo.nl – maart 2021