Jac. Boomsmastraat 28

Jac. Boomsmastraat 28

1948 - links de winkel van Eelkje Veenstra en rechts de schuur van fietsmaker Siemen Willem de Jong

De foto is van +- 1948. Links de woning van vrij-faam Eelkje Veenstra, ze had hier en kruidenierswinkeltje met oa. snoepgoed, krijt voor de boeren- hiermee konden ze de namen van de koeien op de balk schrijven. Naast de deur het raam met winkelartikelen, dan de deur en daarnaast een raam en daarnaast nog een raam, maar staat niet op de foto. Haar vader Wicherus en moeder Anna woonden/waren schipper op de Cornelia en later woonden zij op de Jac. Boomsmastraat 28 waar ze een kruideniers winkeltje hadden dat later door hun dochter Eelkje is overgenomen.

Rechts de schuur waar Siemen Willem de Jong (hij woonde in Nijemirdum met zijn vrouw Hindrikje) fietsen repareerde en verkocht. Veel later is deze schuur door nieuwbouw bij de woning aangekomen. (Taxateur Durk de Jong uit Oudemirdum is een zoon van Siemen Willems de Jong, fietsmaker in Sondel. Siemen is later gaan werken op de zuivelfabriek. Naast deze fiets reparatie schuur van Siemen stond nog een hok, dit staat er nu nog (is wel verbouwd en bijgebouwd) dit hok was van Anne Veenstra schipper op de Cornelia, die in het Zwaaigat achter Sondel lag.
Hij gebruikte dit voor opslag voor zijn turf en hij had met zijn tante Eelkje een koe of twee en achterhuis een stukje grasland en een halve hectare (2e perceel) naast Jelte en Ulkje Eppinga.

Wicherus Willems Veenstra, geboren op donderdag 26 augustus 1830 in Gerkesklooster (gem. Achtkarspelen). Wicherus is overleden op woensdag 15 maart 1916 in Gaasterland, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1916.
Beroep: schipper (vervoerde vrachten met zijn skûtsje Cornelia gebouwd in 1902, 26 tons turfschip) Winkelier.
Hij trouwde op 28 jarige leeftijd op zondag 2 januari 1859 in Sloten. Het huwelijk werd aangegaan met:

Anna Willems Wierda, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 31 juli 1835 in Sloten. Anna Willems is overleden op vrijdag 25 juni 1920 in Gaasterland, 84 jaar oud.
Kinderen van Wicherus en Anna Willems.
Willem Veenstra, geboren op zondag 4 december 1859 in Sloten. Willem is overleden op zondag 7 december 1941 in Sondel, 82 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 juni 1886 in Gaasterland met Jantje Jurjens Toekstra, geboren op woensdag 4 juli 1866 in Steenwijkerwold. Jantje Jurjens is overleden op zaterdag 26 november 1938 in Wolsum, 72 jaar oud.

Siementje , geboren 13 nov 1861 te Sloten.
Eelkje, geboren op zondag 16 november 1862 in Sloten. Eelkje is overleden 3 april 1961 in Sondel, 98 jaar oud.
Cornelis, geboren op zondag 24 december 1865 in Sloten. Cornelis is overleden op maandag 16 april 1883 in Hennaarderadeel, 17 jaar oud.

Willem Wieger Veenstra trouwt op 3 juni 1886 te Balk met Jantje Jurjen Toekstra en zij krijgen een zoon Anne Veenstra.
Anne is geboren 28 oktober 1897. Anne is altijd vrij-feint gebleven. Anne Veenstra woonde in zijn skutsje Cornelia die in het Zwaaigat lag.

Enkel anekdotes;
De begrafenisvereniging ‘de Laatste eer’ in Sondel is op 22 febr. 1961 opgericht. Eelkje was de eerste persoon die door deze begrafenisver. naar haar laatste rustplaats op het kerkhof in Sondel is gebracht.

Toen de waterleiding in Sondel werd aangelegd, moest iedereen water afnemen. Eelkje wilde dit niet! Hier is een brief opgesteld/afgesproken dat de volgende bewoner die deze woning zou kopen, wel wateraansluiting moest nemen.  

Na 1961 komt:

Sierd Tuininga met zijn vrouw Renske en vervolgens komt Roelof Ykes Ferdinands met zijn vrouw Geertje Gosses Baukes er te wonen.