Jedeboule baan bij de Bining


Er was een flinke belangstelling voor het spelletje Je DeBoule, 17 mensen kwamen er op af. Om twee uur werd er gestart met koffie of thee met een plakje cake. Onderwijl was er overleg over wat en hoe men verder wilde.

Besloten werd dat er om de 14 dagen, op dinsdag, gebouled kan worden.
Verder geen verplichtingen, wie zin heeft komt maar.
Als het erg slecht weer is kan er altijd nog gebiljart worden of een kaartje gelegd.
Dus op de eerstvolgende datum is dinsdag 29 april om 2 uur!

Er wordt binnenkort nog een datum (avond) gepland voor de mensen die overdag moeten werken.

Feike, 15 april 2014