De collecte voor de KWF kankerbestrijding heeft dit jaar een fantastisch bedrag in Sondel opgebracht.
De collectanten hadden met elkaar een opbrengst van € 411,13
Uw financiële steun is van groot belang om het doel te bereiken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
Heel hartelijk bedankt voor uw gift namens het bestuur van de KWF kankerbestrijding en de collectanten in Sondel; Annie Hoekstra, Coby Brouwer, Frosien Beuckens, Sippie Boschma, Pieteke Flapper en Riemke Deinum.


Dit jaar kreeg Coby Brouwer een “verguld” speldje en een boeket bloemen omdat zij in Sondel voor de 25e keer collecteerde. Geweldig Coby, dat verdiend een eervolle vermelding!

10 sept. 2018, Riemke