Oude lindebomen bij kerk vervangen.


De oude bomenrij tegen de weg bij de kerk zijn verwijderd. Oud en op.
Vandaar dat ze worden omgezaagd. Het heeft bijna een jaar geduurd maar nu heeft men van de Gemeente fiat gekregen.
Dus gelijkt maar doorpakken. Dan staat er voor het bloei en groei-seizoen weer een mooie rij lindebomen met beukehaag in de fleur.
Hovenier Pier Akkerman zaagt de bomen om samen met loonbedrijf Koopman die met een kraan aanwezig is.
De doorgaande weg wordt voor de helft afgezet. Kees en Leffert regelen het verkeer.
Historie oudvaders
Hier en daar eens even rondgevraagd hoe oud deze lindenbomen eventueel zijn. Daar o.a. de kerk het middelpunt van een dorp is zijn er door de jaren nogal wat aanzichtkaarten uitgebracht. Op geen enkele kaart is te zien dat deze rij aan de weg vernieuwd is.

De uitkomst blijkt op een oude aanzichtkaart te staan deze is gemaakt rondom 1914. Hierop staat goed in beeld bij de ingang naar de kerk met recht naast het hek een lindeboom, deze is dan ook al een 30 jaar oud. Op recente foto’s staat de boom er nog met dezelfde takkenvorm.
Dus de lindebomen zijn meer dan honderd jaar oud.
Mogelijk geplant na de vernieuwing van de kerk in 1869.
Dan zijn deze bomen meer dan 140 jaar oud.
De oude ieperen aan de noordzijde zijn rondom 1957 gerooid door klompenmaker Harmen en zoon Jan Akkerman.
Door de droge zomers heeft de eerste lichting opnieuw geplante boompjes het niet allemaal gehaald.
Twee jaar later heeft men nieuwe geplant.
Dit zijn de lindebomen van nu en dit zijn ook al aardige jongens. Men wil hier graag om en om een boom er tussenuit halen zodat de overige bomen iets meer ruimte krijgen. Maar dat voor later.

Drie oude bomen aan weerszijde van de ingang blijven voorlopig staan. Deze wortels zijn enigsinds vergroeid in het hekwerk. Moeten van de gemeente blijven staan, naar verluid.
De haag die tussen de oude bomenrij staan worden eerst bij de grond afgezaagd. Vervolgens zijn de oudvaders zelf aan de beurt. Na dat de boom deels is doorgezaagd plat de kraan met zijn sorteergrijper de boom vast zodat deze ook niet over de weg kapot valt. De bomen worden op het Tsjerkeplein verder in stukken gezaagd en afgevoerd.
 
Kloostermoppen
Op een aantal plekken waar de boomstronken er uit worden getrokken komen aardig wat oude kloostermoppen naar boven.
Een overblijfsel van de aloude muur die vroeger om of langs de kerk bij de weg stond.
Een kloostermop is een grote maat baksteen, die in de Middeleeuwen zijn gebakken en vooral werden gebruikt in kloosters, kerken en kastelen.

De vuistregel geldt: hoe dikker de mop, hoe ouder. Deze opgegraven kloostermoppen hebben een maat van 31,5x14,5x8 cm en dus erg oud. Later kwam de meer standaard formaat van 28,5x13,5x8 cm.
 


Deze rode kloostermop heeft een afmeting van
31,5x14,5x8 cm
Feike, Lucas en ondergetekende hebben even bij deze oudheden gekeken. Lucas heeft een paar oude stenen aan de kant gelegd, voor je……..weet het nooit. De rest is afgevoerd.
De volgende dag zijn de tien nieuwe lindebomen geplant. De taken gebonden aan bamboe evenwijdig aan de weg. Binnenkort wordt de nieuwe beukenhaag geplant.

Het staat er allemaal weer ‘kreas’ voor, hopelijk staan deze jonge bomen net zo lang als deze die verwijderd zijn.
Het spreekwoord luid ook ‘Boompje groot, plantertje dood’, dat is hier zeker van toepassing met zoveel jaren.

Riedo.nl, 3 febr.2016

 

Bomen om en om gekapt bij kerk

De bomen aan de Noordzijde van de kerk zijn vandaag om en om gekapt. s' Morgens vroeg  stond er al een hele groep klaar met motorzaag en kraan van Koopman om de klus te klaren.
Nu de bomen zo groot zijn is het beter om er om en om één uit te zagen. Hebben de overigen meer ruimte.

Riedo.nl, 8 okt. 2016 

 
Oude haag er uit en nieuwe beukenhaag er in

De haag die aan de wegzijde staat is onlangs vernieuwd. 18 januari 2017 was het zover om de oude haag aan de noordzijde er uit te halen. Leffert had een aantal mensen gevraagd om mee te helpen de haag in één dag te verwijderen en af te voeren. Een 10 tal had hier gehoor aan gegeven om te helpen. Arjen kwam met zijn mini kraan langs om de haag er uit te graven en dat verliep vlot. Lolle hielp ook mee met zijn vorkheftruck de haag er uit te trekken.
 

Grote aanhangers achter de auto aan om de haag daarop af te voeren naar de Steke. Enkele weken daarvoor had Pier Akkerman de bestaande bomen om de kerk opgesnoeid en deze werden ook gelijk mee afgevoerd. Vele handen maken licht werk, klus ook weer geklaard.
17 maart is het zover om een nieuwe beukenhaag te planten. Ook hier weer een groep vrijwilliger die meehielpen. Een dag er voor was er al een gleuf gegraven, zodat men 's morgen gelijk kon beginnen te planten. Een aantal kuubs tuinaarde was ook al gestort op het Tsjerkeplein, dit moest eerst in de sleuf worden gestort.
Dit ging ook vrij vlot, Kees had de koffie in het lokaal klaar, dus
op tijd een bakje. Op de voorste rij bij de weg waren een paar dood gegaan, deze werden ook vervangen. Met een paar weken komt er nog een nieuwe laag schelpen op het pad.
Frans, die de begraafplaats onderhoud zal ook de nieuwe beukenhaag op tijd van water voorzien, zodat er hopelijk geen één dood gaat.

Onze opgeknapte kerk en begraafplaats is een mooie bezienswaardigheid geworden. Lopend over de begraafplaats is het gelijk een andere sfeer, de indruk van serene rust overheerst, ook al gaat buiten de begraafplaats het gewone leven zijn gang. 
 

Riedo.nl  20 maart 2017