Kleuters van Sondel hebben eigen school


 
Dorp gaf geld tegen lage rente

De kleuters uit Sondel, uit een deel van Nijemirdum en een deel van Wijckel gaan sinds enkele dagen naar de gloednieuwe kleuterschool. Mejuffrouw T. Wartena, inspectrice van de 25ste inspectie van het kleuteronderwijs, heeft woensdagmiddag deze school officieel geopend, nadat de 32 leerlingetjes o.l.v. hun leidster mejuffrouw  S. Luinenburg uit Koudum, enkele liedjes hadden gezongen. De kleuters waren voor de gelegenheid allemaal in hun zondagse kleren gestoken en zij droegen prachtige mutsen, gemaakt van krantepapier met een kleurige pluim er op.

In september is men onder de stimulerende leiding van de heer J. Mulder in Sondel aan het werk gegaan voor een eigen kleuterschool. Vanuit de gemeenschap werd aan een commissie tot exploitatie van een jeugdhonk ruim 23000 gulden geleend tegen een rentevoet van 3½ procent.

Er was 30.00 gulden nodig om in Sondel om een ruime éénklassige kleuterschool te bouwen, inclusief het bouwrijp maken van de benodigde grond. Ook het laatste geld is, tegen een iets hogere rentevoet binnengekomen.

Dat de kleuterschool een zaak van heel het hele dorp is, staat vast. Eigenlijk is het een christelijke school, maar beter kan men zeggen: een bijzondere school. Want ook de rooms-katholieke hebben meegedaan en zijn in het bestuur vertegenwoordigd.

Daadwerkelijk
Als Sondel niet zelf een kleuterschool had gebouwd, had men het daar voorlopig nog wel even zonder moeten doen. Mejuffrouw T. Wartena zei in haar openingstoespraak namelijk, dat Sondel onder aan de verzoeklijst stond. Men heeft in Sondel ook daadwerkelijk gebouwd. Veel werkzaamheden zijn namelijk gedaan door de dorpsbewoners zelf.
Wethouder H.W. Hielkema van Gaasterland, die namens het gemeentebestuur gelukwensen aanbood, wees op de toekomst van Sondel. Niemand kan zeggen hoe Sondel er over 10 jaar uit ziet.
Misschien gaat er over 3 jaar al een snelweg langs dit dorps.
Permanent gebouw nodig
Het blijft daarom zaak, aldus de wethouder, om te streven naar een permanent gebouw voor de kleuterschool.
De nu geopende kleuterschool is dit officieel namelijk niet. Het is een jeugdhonk dat wordt geëxploiteerd door een commissie.

Hiermee heeft men echter bereikt, dat er voor de kleuters uit Sondel en omgeving voorlopig een kleuterschool staat. Langs de officiële weg zal het nog wel heel wat jaren duren.

Bron: Friese Koerier 8 mei 1964

 

 
Kleuters 1964 met mejuffrouw Seaske Luinenburg
Kleuters hebben voor de bouw van deze  kleuterschool tijdelijk op Kamp Sondel les gehad in een bunker.
Juf Seaske Luinenburg was de eerste juf van de Kleuterschool. Bij haar afstuderen kreeg ze een groot bos bloemen van Jaap Mulder met de vraag of zij ook in Sondel aan de kleuterschool wilde staan.
Juf Luinenburg heeft in Sondel les gegeven van 1963 tot 1966. Ze woonde in Koudum en ging met mooi weer op de fiets naar Sondel en anders met de bus. 1966 werd ze juf aan school in Koudum.

In 1964 heeft Juf Luinenburg met de kinderen en een paar ouders een schoolreisje gemaakt. Met een melkkar aan de hand met daarop een melkbus gevuld met ranja ging de stoet naar de Bremer Wildernis.
 


1965 - kleuters op het grasveldje bij de kleuterschool.


1965 - Kleuter op het kleuterplein. links Lia Klootwijk