Koningsdag - vrijmarkt 2018


's Morgen vroeg rijdt er een oranje Daf 33 door Sondel incl megafoon om iedereen er aan te herinneren dat er 's middags in de Bining een vrijmarkt is. De vier dames die deze middag organiseren hadden alle plezier met de ouwe Daf.
Na de toerbeurt door Sondel kwam de Daf bij de Bining te staan als blikvanger.

's Middags kon een ieder zijn waar en goederen te koop aanbieden in het dorpshuis. Een 13-tal standjes stonden opgesteld met velerlei spullen. En een vreubelvrouwtje die met de kinderen van alles in elkaar knutselde.

Het was lekker druk ondanks het mooie weer deze dag.
Er is weer van alles gekocht en verkocht. Sommige beppe's hadden wat spullen aan de kinderen gegeven om te verkopen en de kleinkinderen verkochten dit weer aan beppe.
Mmmm, zo blijf je er mee zitten, maar afijn.
 

De oranjeorganisatie rijdt rondjes door Sondel
   
  Op het grote scherm hadden de dames een kwis gemaakt en deze werd gewonnen door Siemen Smink, hij wist heel veel van het Koningshuis alwaar de vragen over gingen.
Aan de bar was een biertje en een snackje te halen en gezellig even bijpraten. Goed geslaagde middag.

Riedo.nl, 27 april 2018