Van een oude doodgraver - klokkenluider


Binnenkort gaat een bekende ingezetene ons dorp verlaten. Het is de 76-jarige Marten Siemens Kok, doodgraver en klokkenluider. Hij werd geboren op 29 Maart 1861 te Noed onder Sint-Nicolaasga.
In 1886 trouwde hij Rimke Jans Peereboom (geb. 26 Sept. 1861 te Wijckel). Het echtpaar vestigde zich te Sondel waar Kok in Februari 1907 het ambt als doodgraver en klokkenluider overnam van zijn schoonvader Jan Sjoerds Peereboom.
Tevens hield hij de boeken bij van het kerkhof. Zoo vult Kok thans reeds dertig jaar deze functies.
Tegen 15 September a.s. heeft hij eervol ontslag aangevraagd wegens hoogen leeftijd.
Hij gaat zich vestigen te Makkum, waar hij bij zijn dochter komt inwonen.

De heer Kok kweet zich steeds trouw van zijn plicht en zal dan ook bij zijn dorpsgenoten  in goede herinnering blijven. Moge hij nog lang genieten van een rustigen en welverdienden levensavond.

Bron: Hepkema Couant
8 Sept. 1937


Marten Siemens Kok
 
     
Opvolgers van het ambt van Marten S Kok waren achtereenvolgens: Jan (scheer)Visser(tevens omroeper van o.a. verkopingen van boelgoed), Luut ten Brink,
Wouter Kraak,
Theunis Kraak. Theunis Kraak droeg het ambt van 1978 t/m 2008.