De Laatste Eer te Sondel


  De leden van het bestuur:
 

 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Bode

 

Jelte Eppinga
Willem de Vries
Jelte Eppinga
Ale Smink
Jan Boschma
Igge vd Veer

Piet Trinks


 

    Foto: Ledenver. in de Bining op
7 febr. 2017

Het bestuur van de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Sondel maakt bekend dat Dhr. Piet Trinks zijn werkzaamheden als bode met ingang van 15 november 2018 stopt.

Het bestuur heeft besloten om de huidige reserve bode Uitvaartverzorging Boersma bij monde van Baukje Stoeten-Boersma en Henk Stoeten aan te stellen als vaste bode voor onze vereniging.   www.uitvaartboersma.nl

Sondel, oktober 2018