De Laatste Eer te Sondel


  De leden van het bestuur:
 

 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Bode

 

Jelte Eppinga
Willem de Vries
Jelte Eppinga
Ale Smink
Jan Boschma
Igge vd Veer

Piet Trinks


 

      Ledenver. in de Bining op
7 febr. 2017