Afgelegen hoekjes rendabel maken


Groot melkveebedrijf in Sondel (Fr) stopt afgelegen, slecht renderende
perceeltjes in de regeling functiewijziging natuur.

Met zijn broers Tjebbe en Mark runt Petrus van der Goot een melkveehouderij bedrijf van 130 hectare en 250 koeien. Ze doen al jaren aan natuurbeheer en hebben net een aanvraag de deur uit voor bestemmingswijziging van 8.5 hectare. Drie achteraf gelegen perceeltjes waar ze al weidevogelbeheer betaald kregen. De keuze sluit aan bij hun visie op het landgebruik op dit bedrijf. De rest van hun grond gebruiken ze juist intensief. ,,Ons grasland moet supergoed zijn. Tweederangs gras kun je overal wel krijgen, vaak voor niks.”

 
Petrus vd Goot
Je moet Van der Goot niet vragen naar de finesses van de regeling. De administratieve rompslomp is uitbesteed. Zo weet hij niet of het gemeentelijke bestemmingsplan gewijzigd moet worden. ,,In feite was het een impulsieve beslissing. Zo pionieren we wel meer. Als je alle risico’s wilt uitbannen, kom je ook nergens.”

Wel weet hij op wat voor saldo hij kan rekenen. ,,Ongeveer €1.500 per hectare. Dat is genoeg. Ook omdat het afgelegen percelen zijn.” het geld kan eventueel dienen om grondaankoop elders te financieren.

Bestemmingswijziging is definitief. Was de drempel moeilijk te nemen? ,,voor mijn vader misschien. Ik zit er niet zo mee. Wat is definitief? Misschien is er over 20 jaar hongersnood en zeggen ze: ploeg het asjeblieft weer om. Zo ver kun je niet vooruit kijken.”

Bron: Boerderij 18 november 2003                

 

Landbouwgrond Sondel verandert in natuur

Groot melkveebedrijf in Sondel stopt afgelegen, slecht renderende 
perceeltjes in de regeling functiewijziging natuur


SONDEL – Een stuk landbouwgrond van 7,8 hectare ten noorden van de Suderséwei en ten zuiden van de Rintjegracht bij Sondel wordt natuurgebied. Maatschap Van der Goot laat het land door Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) inrichten. Door niet meer te bemesten, maar wel te maaien ontstaat er een bloemrijk grasland, aldus Robert Keizer van SBNL. 
De slootoevers worden plas-drasgebieden.

De functieverandering van landbouw in natuur draagt bij aan het natuurexperiment Gaasterland. Boeren en particulieren in dit gebied kunnen met vrijwillig natuurbeheer punten verdienen, als alternatief voor het opofferen van landbouwgrond. 
De Dienst Landelijk Gebied moet de aanvragen goedkeuren.
In totaal is het afgelopen jaar 16 hectare grond in Gaasterland beschikbaar gesteld voor agrarisch natuurbeheer.
Naast Van der Goot in Sondel is Wander Wierda uit Harich een grote aanbieder. De campingbaas wil 4,5 hectare extra boerengrond gebruiken voor zijn natuur- en landschapscamping.

Bron: Leeuwarder Courant 3 maart 2004